Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
 • Parašyti
 • Parašyti
 • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad sulaukus tam tikro amžiaus pagal 5 prevencines programas galima nemokamai pasitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos ir krūties vėžio?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Dar kartą apie mokamas sveikatos priežiūros paslaugas Atnaujinta 2020-05-04

ĮSIDĖMĖTINA: asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, jei šios paslaugos teikiamos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, turintiems gydytojo siuntimą, ir jei šias paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo.

Iš privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų pacientų papildomas mokestis gali būti imamas tik šiais konkrečiais atvejais:

Kokiu atveju reikia mokėti? Kokiame teisės akte tai numatyta?
– jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangesnes paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka pasirinktų (brangesnių) paslaugų ir nemokamų (ligonių kasų apmokamų) paslaugų kainų skirtumą – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis
– Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalis
– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 7.5 punktas
– jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, jis sumoka šių paslaugų ar procedūrų kainą – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis
– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 7.2 punktas
– jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 7.1 punktas
– jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 7.1 punktas
– jei pacientas nenori registruotis į bendrąją eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 7.3 punktas
– jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“
Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jums reikia mokėti už paslaugas? Sužinokite, ar tai teisėta
 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas numato, kad apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu valstybė laiduoja nemokamą asmens sveikatos priežiūrą įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Šių sutarčių pagrindu lėšos, kurias žmonės mokesčių pavidalu sumokėjo valstybei, patenka į valstybines ar privačias gydymo įstaigas.

Jeigu į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo kreipiasi pacientas, kuris neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, nemokamai jam suteikiama tik būtinoji medicininė pagalba. Ar tokia pagalba jam reikalinga, sprendžia gydantis gydytojas, vadovaudamasis teisės aktais.

Valstybės teisės aktuose parašyta, kad pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją valstybinėje ar privačioje gydymo įstaigoje, taip pat jis turi teisę ir pareigą sužinoti apie nemokamas ir mokamas paslaugas bei tas, už kurias turi primokėti iš dalies. Valstybinėms ir privačioms gydymo įstaigoms, kurios sudariusios sutartis su ligonių kasomis, už pacientams suteiktas paslaugas pagal vienodus įkainius moka teritorinės ligonių kasos. Šiose sutartyse numatyta, už kokias pacientams teikiamas ir iš sveikatos draudimo biudžeto apmokamas paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigos įsipareigoja neimti papildomo mokesčio.

Vilniaus teritorinė ligonių kasa, sudarydama sutartis su gydymo įstaigomis, reikalauja, kad gydymo įstaigos matomoje vietoje – registratūroje, priėmimo kambaryje bei interneto svetainėse – skelbtų, kokias teikiamas medicinos paslaugas apmoka ligonių kasos. Be to, reikalaujama pasirūpinti, kad pacientui būtų prieinama išsami ir suprantama informacija apie paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas. Tačiau pastaruoju metu pacientai teigia, kad jiems gana dažnai siūloma susimokėti už gydytojų specialistų konsultacijas, įvairius tyrimus, o prireikus stacionarinio gydymo – atsinešti medicinos pagalbines priemones arba vaistus. Pacientai klausia, ar tai teisėta.

Jei gydymo įstaigose paprašoma privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų sumokėti ar primokėti už gydymo paslaugas arba gydantis stacionare pačiam įsigyti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kodėl to reikalaujama, paprašyti dokumentų, įrodančių priemokų teisėtumą.

Šiuos klausimus pirmiausia aiškinkitės gydymo įstaigoje – jei negaunate atsakymo iš gydančio gydytojo, kreipkitės į administraciją. Jeigu pateikti atsakymai ar argumentai neįtikina, prieš mokant už paslaugas ar patiems įsigyjant vaistų patartina pasikonsultuoti su gyvenamosios vietos teritorine ligonių kasa (TLK), išklausyti jų patarimo. TLK adresai ir telefonai skelbiami čia. Medicinos dokumentuose patvirtinę parašu savo sutikimą mokėti už gydymo paslaugas ar savo lėšomis įsigyti vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, vėliau neturėsite teisės reikalauti iš gydymo įstaigos atlyginti patirtus nuostolius.

 

Mokamas gydymas

Vadovaujantis teisės aktais, gydymo įstaigose yra įteisinti kai kurie mokėjimo atvejai.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainų, pacientai turi susimokėti už kosmetinės chirurgijos operacijas ir kosmetologijos procedūras, dantų protezavimą (išskyrus kai kurių kategorijų asmenis), akupunktūrą ir manualinę terapiją, sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį, norint įsigyti ginklą, gauti vairuotojų ir aviatorių pažymėjimus bei keletą kitų paslaugų.

Pacientas turi teisę gauti mokamą paslaugą ne eilės tvarka. Kai pacientas nenori laukti jam siūlomo tam tikro planinio tyrimo arba procedūros ir pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka, jis privalo susimokėti. Jeigu pacientas nori nemokamos paslaugos, sutartyse su teritorine ligonių kasa numatyta: pacientą, pageidaujantį nemokamos paslaugos, įstaiga turi registruoti ir nurodyti konkrečią paslaugos suteikimo datą. Be to, šiuo atveju administracija privalo suteikti informaciją apie kitas gydymo įstaigas, kuriose pacientui reikalingos nemokamos paslaugos galėtų būti suteiktos greičiau.

Jei pacientas nori patekti pas gydytojus specialistus be pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, taip pat privalo susimokėti. Dėl siuntimo konsultuotis pas gydytoją specialistą (neurologą, kardiologą, oftalmologą, chirurgą, endokrinologą ir kt.) sprendžia šeimos ar kitas gydantis gydytojas.

 

Iš dalies mokamos paslaugos

Jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojo pasiūlymu savo valia pasirenka brangesnes paslaugas, medžiagas, procedūras, jis privalo pats sumokėti pasirinktų (brangesnių) paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų (ligonių kasų apmokamų) paslaugų, medžiagų, procedūrų kainų skirtumą. Jeigu pacientas savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, kurios nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, privalo pats sumokėti visą jų kainą.

Jei pacientas pasirinko mokamą ar iš dalies mokamą paslaugą, pirmiausia jam turi būti paaiškinta, kodėl, už ką ir kiek turės mokėti. Privaloma informuoti jį apie paslaugos ar naudojamų medžiagų ir kitų priemonių kainą, jeigu jos neįtrauktos į bendrą paslaugos kainą. Taip pat turi būti sudaryta galimybė pacientui susipažinti su kainynu ar jo dalimis. Tik po to pacientas savo sutikimą dėl mokamų ar iš dalies mokamų paslaugų turi partvirtinti parašu. Paciento pasirinkimas mokėti pačiam turi būti motyvuotas ir konkrečiai įvardytas (įrašant dokumentuose, kokios paslaugos, medikamentai ar kt. pasirenkama), patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicinos dokumentuose. Už paslaugą mokama gydymo įstaigos nustatyta tvarka.

Nemažai klausimų kyla ir dėl priemokų gydantis stacionare. Čia vaistus skiria ir dėl gydymo būdų sprendžia gydantis gydytojas. Visi gydantis ligoninėje skiriami vaistai įskaičiuoti į gydymo kainą, kurią sumoka ligonių kasos. Jei pacientui gydantis gydytojas pasiūlo naudoti naujesnius, geresnius ar brangesnius medikamentus arba gydymo technologijas ir pacientas sutinka, jis turi sumokėti ligonių kasų apmokamos paslaugos sumos (bazinės kainos) ir gydytojo siūlymu paciento pasirinkto varianto skirtumą.

Jeigu pacientas sutinka sumokėti skirtumą, tai privalo patvirtinti parašu. Sumokėti visą kainą reikia tų paslaugų, kurios, gydytojo manymu, nėra reikalingos ir todėl jis neskiria jų. Pacientui gydantis ligoninėje gydantis gydytojas gali nustatyta tvarka išrašyti pacientui tik tuos kompensuojamuosius vaistus, kurie jam buvo išrašomi ambulatoriškai ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki hospitalizavimo. Pasitaiko atvejų, kai stacionarų gydytojai rekomenduoja įsigyti vaistų patiems ar atsinešti medicinos pagalbines priemones, tačiau pacientams reikėtų įsidėmėti, kad tai nereglamentuojama teisės aktuose ir yra neteisėta.

 

Nemokamos paslaugos

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir sveikatos draudimo įstatymais, apmokamos teisės aktais nustatytos valstybės laiduojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams visi laboratoriniai tyrimai, kurie numatyti šeimos gydytojo normoje, turi būti atliekami nemokamai. Šeimos gydytojo kompetencijai priskiriami:

 • bendras kraujo, šlapimo ir albumino / kreatinino santykio šlapime tyrimai;
 • biocheminiai kraujo tyrimai (lipidų apykaitos tyrimas (lipidograma), kalio, natrio, kreatinino, alanininės aminotransferazės, asparagininės aminotransferazės, šarminės fosfatazės, bilirubino, gliukozės, šlapimo rūgšties);
 • skydliaukės funkcijos tirotropinio hormono (TTH) tyrimas;
 • C reaktyvinio baltymo (CRB) ir (ar) eritrocitų nusėdimo greičio nustatymo tyrimai;
 • prostatos specifinio antigeno (PSA) tyrimas pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo;
 • kraujo krešumo tyrimai pacientams, kuriems taikomas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum, Acenocoumarolum);
 • gliukozės toleravimo mėginys;
 • pacientams prieš planines operacijas ─  kraujo grupės ir Rh faktoriaus bei kraujo krešumo tyrimai.

Jei pacientas siunčiamas pas gydytoją specialistą dėl planinės konsultacijos, ji atliekama nemokamai. Su siuntimu pacientas gali rinktis gydytoją ir gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Pas specialistą dėl konsultacijos pacientas registruojamas pirma galima data (pagal paslaugų teikimo registravimo žurnalą). Laukimo trukmė pas gydytoją specialistą skelbiama gydymo įstaigų ir ligonių kasų interneto svetainėse. Siuntimo nereikia, jeigu kreipiamasi dėl būtinosios medicinos pagalbos, taip pat kai yra numatytas ilgalaikis paciento stebėjimas. Be siuntimo galima kreiptis į gydytoją dermatovenerologą.

Pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi būtini tiriamieji ir gydomieji veiksmai, raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui. Per konsultaciją gydytojo skirtų tyrimų išlaidos yra įskaičiuotos į konsultacijos kainą ir apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Taigi tyrimai, kuriuos skiria gydytojas specialistas, atliekami nemokamai (išskyrus tyrimus, išvardytus įsakyme dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo).

Jei kyla klausimų ar dvejonių dėl mokėjimo už paslaugas, pacientas gali kreiptis į gydymo įstaigos skyriaus vedėją arba įstaigos administraciją. Jeigu gauti atsakymai netenkina, galima kreiptis į teritorinę ligonių kasą.


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas