Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad sulaukus tam tikro amžiaus pagal 5 prevencines programas galima nemokamai pasitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos ir krūties vėžio?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Savanoriškas žalos, padarytos PSDF biudžetui, atlyginimas Atnaujinta 2021-02-02

Gana dažnai pasitaiko atvejų, kai dėl tyčinių ar neatsargių asmens veiksmų sužalojamas kitas žmogus ar pakenkiama jo sveikatai. Jeigu apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo dėl nusikalstamos veikos buvo sužalotas ir sveikatos priežiūros įstaigoje gydomas nemokamai, sveikatos priežiūros išlaidos (medicinos pagalba, išlaidos medikamentams ir kt.) yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų (Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnis). Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, turėtas apdrausto asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl juridinių ar fizinių asmenų neteisėtos veikos, turi teisę išieškoti Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ar teritorinės ligonių kasos (TLK).

TLK, apskaičiavusi žalos dydį, reiškia civilinį ieškinį kaltininkams arba teikia pretenziją draudimo bendrovei (jei tai draudžiamasis eismo įvykis). Pavyzdžiui, jei automobilio avarijoje sužalojamas žmogus, jo gydymo išlaidos išieškomos iš draudimo bendrovės (jei automobilis yra apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu) arba iš eismo įvykio kaltininko (jei automobilis nedraustas šiuo draudimu). Visais atvejais žalos dydis priklauso nuo suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, kiekio ir kainų.

Jei neteisėtais veiksmais kitą asmenį sužaloja nepilnametis, pagal Civilinio kodekso nuostatas žalą turi atlyginti tėvai ar globėjai. Taigi jiems tenka sumokėti už nukentėjusių asmenų gydymą. Kai žala yra padaroma kelių asmenų, jie atsako solidariai. Šis terminas nereiškia, kad žala atlyginama po lygiai ar vienodomis dalimis. Jei žala padaroma bendrais veiksmais, TLK įgyja teisę reikalauti atlyginti visą sumą iš bet kurio kaltininko.

Be to, žala PSDF biudžetui gali būti padaroma ir neteisėtai pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK). Tai yra tokie atvejai, kai asmuo, laikinai nuvykęs į bet kurią kitą Europos Sąjungos (ES) valstybę, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicarijos Konfederaciją, medicinos paslaugų gavimo metu tose valstybėse pateikia ESDK, nors nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje. Kiekvienas, gaunantis tokią kortelę, įsipareigoja ja nesinaudoti, jei taptų neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje. Jei žmogus ES šalyse vis dėlto neteisėtai pasinaudotų minėta kortele, jis turėtų grąžinti PSDF padarytą žalą.

Tačiau yra alternatyvų. Kol teismui nepateiktas civilinis ieškinys, kaltininkas gali savanoriškai atlyginti žalą – visą iš karto arba sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo dalimis (maksimalus terminas – penkeri metai). Šiuo atveju baudžiamojoje byloje atsiranda galimybė susitaikyti, o jeigu susitaikyti neįmanoma, žalos atlyginimas bus vertinamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė kaltininkui stojant prieš teismą. Priešingu atveju, jeigu ieškinys pasieks teismą ir bus patenkintas, TLK perduos vykdomąjį raštą antstolių kontorai. Antstolių kontora, išieškodama žalos atlyginimą, iš asmens papildomai išsireikalaus ir išieškojimo išlaidas.

Asmenys, padarę žalą PSDF biudžetui, ją gali atlyginti:

  • iš karto pervesdami pinigus už nukentėjusiojo gydymą į VLK atsiskaitomąją sąskaitą LT 217300010002484333 banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000; pervedant įmokamus grynuosius pinigus banko kvite būtina įrašyti „Žala PSDF biudžetui“ ir nurodyti nusikaltusio asmens vardą, pavardę, padarytos žalos dydį;
  • kol VLK nėra pateikusi vykdomojo dokumento antstolių kontorai dėl priverstinio išieškojimo vykdymo, atvykti į Vilniaus TLK Teisės skyrių sudaryti sutarties dėl žalos atlyginimo dalimis.

Atkreipiame dėmesį, kad atlyginti žalą PSDF biudžetui dalimis galima tik tokiu atveju, jei žala yra ne mažesnė kaip 300 eurų. Dėl mažesnės nei 300 eurų žalos atlyginimo sutartis nėra sudaroma, todėl žala turi būti atlyginta visa iš karto.

Skolininkas, sudarydamas sutartį dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo dalimis, įsipareigoja tam tikrą laikotarpį kiekvieną mėnesį mokėti nurodyto dydžio įmokas. Konkretų žalos atlyginimo terminą ir mėnesinių įmokų dydį nustato skolininkas ir TLK atstovas sutartimi, atsižvelgdami į žalos dydį. Svarbu pažymėti, kad sutartis negali būti sudaryta ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, o minimali mėnesinės įmokos suma negali būti mažesnė nei  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta bazinė socialinė išmoka (nuo 2020-01-01 ji sudaro 39 eurus).

Sutartis negali būti sudaroma su asmeniu, kuris:

  • anksčiau buvo sudaręs sutartį (ar dėl jo padarytos žalos sutartį buvo sudaręs kitas asmuo) su VLK ar TLK, bet jos neįvykdė;
  • teismo sprendimu buvo įpareigotas atlyginti žalą per konkretų terminą, tačiau jos neatlygino.

Taip pat sutartis nesudaroma, jei žalą PSDF biudžetui padaręs asmuo kreipiasi į VLK arba TLK po to, kai VLK teismo išduotą vykdomąjį raštą (ar kitą vykdomąjį dokumentą) jau pateikė antstolių kontorai.

Žalos PSDF biudžetui atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str., Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 str. 1 p., 31 str. 1 p., 15 str. 1 d. 8 p., VLK direktoriaus 2010 m. liepos 12 įsakymu Nr. 1K-136 patvirtintas Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašas.

Informacija dėl savanoriško žalos PSDF biudžetui atlyginimo teikiama Vilniaus TLK tel.: (8 5) 266 1548, (8 5) 210 0059.

Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui išieškojimo 2019 ir 2020 m. lyginamoji analizė (PDF)


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas