Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad, nutrūkus asmens draudimui PSD, dar mėnesį jis gali naudotis nemokamomis medicinos paslaugomis, bet iki šio mėnesio pabaigos vis tiek turi už jį sumokėti PSD įmoką?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Ligonių kasų vertybės Atnaujinta 2018-05-31

Vertybės yra bendrosios organizacijos filosofijos pagrindinė dalis. Organizacijos filosofija – tai elgesio standartas, nusakantis vertybes, lūkesčius ir principus, kuriais ji vadovaujasi, siekdama savo tikslų. Svarbiausias organizacijos filosofijos tikslas – pasiekti, kad darbuotojas save identifikuotų su organizacija. Su bendrąja filosofija yra glaudžiai susijusi organizacijos kultūra. Ją sudaro:

  • esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama visų jos narių;
  • dominuojančios normos ir vertybės, lemiančios darbuotojų elgesį bei tarpusavio santykius toje organizacijoje.

2009 m. buvo apibrėžtos ligonių kasų vertybės (anksčiau jos nebuvo aiškiai deklaruojamos). Apibūdinant ligonių kasų vertybes buvo siekiama atrinkti esmingiausias iš jų, kuriomis turėtų remtis visi ligonių kasų darbuotojai. Šios vertybės buvo nustatytos dalyvaujant VLK ir TLK atstovams:


Atsakomybė. Esame atsakingi už veiklos ir sprendimų poveikį visuomenei, laikomės prisiimtų įsipareigojimų ir siekiame pateisinti pasitikėjimą.
Pagarba. Kiekvienas mums svarbus toks, koks jis yra. Tikime, kad pagarba ir tarpusavio supratimas yra būtina sėkmingo darbo sąlyga.
Bendradarbiavimas. Esame geranoriški, vertiname savo darbuotojų ir partnerių profesionalumą bei pastangas, kartu siekiame bendrų tikslų ir ieškome geriausio sprendimo.

Toliau pateikiamas šių vertybių paaiškinimas:

Atsakomybė. Mūsų misijoje pasakyta, kad ligonių kasos – tai garantas, vadinasi, pirmiausia tai reiškia atsakomybę. Atsakomybę už visus mūsų veiksmus, jų įtaką visos sistemos ateičiai, atsakomybę už vienokius ar kitokius sprendimus, galiausiai – atsakomybę kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Jausdamiesi atsakingi už kiekvieną asmenį, siekiame jo pasitikėjimo. Turime būti patikimi. Tokie tapsime, jei laikysimės įsipareigojimų – visuomenei, žmogui, sau.

Pagarba. Visi esame skirtingi. Tiek dirbantieji kitų labui, tiek tie, dėl kurių dirbama. Todėl labai svarbu vieniems kitus gerbti: gerbti save, gerbti kitą, gerbti tai, ką darai, gerbti tuos, dėl kurių tai darai, taip pat gerbti tuos, su kuriais kartu dirbi. Geras darbo rezultatas gaunamas tada, kai yra tarpusavio supratimas. O tai iš dalies lemia pagarba.

Bendradarbiavimas. Mūsų misijoje pasakyta, kad užtikriname sveikatos priežiūrą, kompensuodami jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudodami lėšas. Tai reiškia bendrą darbą. Siekdami bendrų tikslų ir darniai dirbdami pozityviai mąstantys savo srities žinovai visuomet ras geriausią, žmogui naudingiausią sprendimą.

Naujosios strateginės formuluotės geriau atskleidžia šiandieninį ir ateities ligonių kasų siekį tenkinti visuomenės sveikatos apsaugos poreikius bei atitinka Lietuvos sveikatos sistemos reformavimo gaires.


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas