Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad, nutrūkus asmens draudimui PSD, dar mėnesį jis gali naudotis nemokamomis medicinos paslaugomis, bet iki šio mėnesio pabaigos vis tiek turi už jį sumokėti PSD įmoką?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Vilniaus TLK stebėtojų taryba aptarė aktualijas ir išrinko taikinimo komisiją Atnaujinta 2019-12-23 (Archyvinė informacija)
Vilniaus TLK stebėtojų tarybos pirmininkė Vilniaus m. savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė ir Vilniaus TLK direktorius Vytautas Mockus. Vilniaus TLK nuotr.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos posėdžio darbotvarkėje – sveikatos priežiūros paslaugų mastai, 2020 m. prašymai sudaryti sutartį, sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos rezultatai, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kt. Išrinkta nauja Vilniaus TLK taikinimo komisija.

Š. m. gruodžio mėnesį vykusio Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) stebėtojų tarybos posėdžio dalyviams, atstovaujantiems dvylikai įstaigos veiklos zonos savivaldybių, Sutarčių skyriaus vedėja Dangira Skebėrienė pateikė informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) pateiktus prašymus sudaryti 2020 m. sutartis. Gauta 350 prašymų, iš kurių 131 prašymą pateikė viešosios, 219 – privačios ASPĮ.

Vilniaus TLK atstovė paminėjo, kad 2019 m. prisirašiusių prie ASPĮ gyventojų skaičius augo tik Vilniaus mieste, statistinis gyventojų skaičius – Vilniaus mieste ir rajone, taip pat Alytaus rajone. Prisirašiusių prie ASPĮ ir statistinio gyventojų skaičiaus skirtumas 2018 m. buvo 79 364 (8,4 proc.), 2019 m. – 77 135 (8,1 proc.).

D. Skebėrienė pristatė standartizuotą hospitalizacijos ir ambulatorinių paslaugų vartojimo rodiklius. Apžvelgtas ambulatorinių specializuotų paslaugų 2019 m. biudžetas ir apskaičiuotas 2020 m. mastas. Vilniaus TLK yra sudariusi sutartis su 33 vaistinėmis ir 10 optikų.

D. Skebėrienė papildomai pristatė informaciją apie medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui ir kompensuojamiesiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms (MPP) skirtų lėšų panaudojimą, nes šių paslaugų biudžetas viršijamas. 2019 m. biudžete medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms dešimčiai šių metų mėnesių numatyta per 16 mln. Eur, biudžetas viršijamas daugiau nei 1 mln. Eur. Kompensuojamiesiems vaistams ir MPP skiriama vis daugiau lėšų (2019 m. – 24 proc. daugiau, palyginti su 2018 m.), tačiau per šių metų dešimt mėnesių biudžetas jau viršytas 18 proc., skyrus papildomų lėšų kreditiniam įsiskolinimui padengti – 5 proc. Apžvelgtos galimos biudžeto viršijimo priežastys.

Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė Regina Korenevska paaiškino, jog vadovaujantis teisės aktais nustačius, kad 2 metus iš eilės ASPĮ metinis einamųjų metų deficitas yra didesnis už ankstesnių metų deficitą, apie tai turi būti informuojamas ASPĮ steigėjas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 2018 m. rugsėjo 30 d. visų ASPĮ finansinis rezultatas buvo teigiamas, o 2019 m. tuo pat laikotarpiu kai kurių ASPĮ – neigiamas. Atkreiptas dėmesys, kuriose ASPĮ yra susiklosčiusi tokia padėtis.

Kalbėdama apie vidutinį darbo užmokestį ASPĮ, R. Korenevska informavo, kad daugiausia 2019 m. jis buvo padidintas greitosios medicinos pagalbos stotyse – 20,6 proc., poliklinikose – 15 proc., pirminės sveikatos priežiūros centruose – 11,2 proc., o mažiausiai – slaugos (2,2 proc.) ir rajono (3,5 proc.) ligoninėse. Bendrai ASPĮ vidutinis darbo užmokestis per šiuos metus išaugo 8,2 proc.

Statistikos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Jedeškaitė pristatė Vilniaus TLK atliktą pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Vilniaus TLK veiklos zonos psichikos sveikatos centruose 2016–2018 m. analizę. 2018 m. gruodžio 31 d. Vilniaus TLK teritorijoje buvo 36 psichikos sveikatos centrai (PSC), teikiantys paslaugas 41 veiklos adresu.

Vilniaus TLK veiklos zonos PSC paslaugas gavo tik 10,7 proc. prisirašiusiųjų. Beveik 57 proc. paslaugas gavusių asmenų PSC lankėsi tik vieną kartą per metus (70 proc. iš jų – pasitikrinti ar išsitirti prieš gaunant vairuotojo pažymėjimą, priėmimą į darbą, dėl bendro medicininio ištyrimo ir pan.). 

Didžiąją dalį (per 60 proc.) visų suteiktų paslaugų sudaro suaugusiųjų psichiatro paslauga. Per pastaruosius 3 metus reikšmingai išaugo psichikos sveikatos slaugytojo, didėjo ir medicinos psichologo, socialinio darbuotojo paslaugų teikimas. Lyginant su 2016 ir 2017 m., 2018 m. suteiktų paslaugų skaičius labiausiai išaugo Vilniaus, Varėnos, Švenčionių rajonuose.

Stebėtojų tarybos posėdžio metu ketverių metų kadencijai iš savivaldybių pasiūlytų trylikos kandidatų buvo išrinkta Vilniaus TLK taikinimo komisija: Benjaminas Čepas (Druskininkų savivaldybės taryba), Artūras Vasiliauskas (VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė), Adelė Dimšienė (VšĮ Alytaus poliklinika, „Artrito“ klubo asociacija), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK).

2019-12-11 posėdžio protokolas ir pranešimai pateikiami Vilniaus TLK interneto svetainėje www.vilniaustlk.lt: Apie mus –> Stebėtojų taryba –> Stebėtojų tarybos protokolai.

 

Vilniaus TLK nuotr.


Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5)  232 2222.


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas