Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad gyventojams, kurie pradėję protezuotis dantis ir jiems skirtas 3 m. terminas jau besibaigiantis arba baigėsi per karantiną, protezavimo laikas bus pratęstas atsižvelgiant į paslaugų sustabdymo trukmę?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Naujai sudaryta Vilniaus TLK stebėtojų taryba aptaria praėjusių ir šių metų veiklą Atnaujinta 2019-06-18

Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje įvyko pirmasis naujos kadencijos stebėtojų tarybos posėdis. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu tvirtinamos stebėtojų tarybos posėdyje dalyvavo trylika naujųjų narių iš penkiolikos, iš viso – dvylikos savivaldybių atstovai.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) kiekvienos naujos stebėtojų tarybos pirmojo posėdžio metu renkamas stebėtojų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas ketverių metų kadencijai. Šiemet stebėtojų tarybos pirmininke tapo Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja – Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.
 

Posėdžiui pirmininkavo Vilniaus TLK direktorius V. Mockus (dešinėje), po rinkimų – stebėtojų tarybos pirmininkė E. Tamošiūnaitė (centre), talkino stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja J. Šukevičienė (kairėje). Vilniaus TLK nuotrauka.

Posėdyje Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Regina Korenevska pristatė svarbiausius 2018 metų finansinius rodiklius. Kalbėta apie Vilniaus TLK ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimą, siekiant pagerinti situaciją dėl kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų Vilniuje. Tuo tikslu įstaigos sudarė sutartį, pagal kurią Vilniaus TLK administravo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas Vilniaus gyventojams suteiktų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms apmokėti. Iš savivaldybės biudžeto pernai gauta 150 tūkst. eurų, kompensuota dantų protezavimo paslaugų 306 gyventojams.

Supažindindama su Vilniaus TLK pareigybėmis, R. Korenevska atkreipė dėmesį, kad pareigybių skaičius Vilniaus TLK nuo 2009 metų sumažėjo 10 procentų.

Stebėtojų tarybos nariams Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja Dalia Šimelienė pristatė įstaigos 2018 metų veiklą. D. Šimelienė pateikė informaciją, kaip Vilniaus TLK veiklos zonoje pernai buvo panaudotos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms apmokėti.

2018 metais vienam prisirašiusiam Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojui vidutiniškai teko 384 eurai (2017 metais – 338 eurai) PSDF biudžeto lėšų. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia buvo suteikta ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų – jos sudarė bemaž 80 proc. visų pernai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų.

Vilniaus TLK Sutarčių skyriaus vedėja Dangira Skebėrienė stebėtojų tarybos narius supažindino su esmine informacija apie 2019 metų sutarčių sudarymą su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti 2019 metais numatyta skirti per 438 mln. eurų – 16,8 proc. daugiau, palyginti su 2018 metų pradžia.

2019 metais Vilniaus TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis pasirašė 322 sutartis, dėl medicininės reabilitacijos paslaugų – 93, dėl dantų protezavimo paslaugų – 204. Su vaistinėmis ir optikomis pasirašytos 43 sutartys.

Posėdžio metu stebėtojų taryba aprobavo Vilniaus TLK 2018 m. PSDF biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, 2019 metų įstaigos išlaidų sąmatą bei pareigybių sąrašą.

2019-06-24 posėdžio protokolas ir pranešimai pateikiami Vilniaus TLK interneto svetainėje: Apie mus –> Struktūra ir kontaktai –> Stebėtojų taryba –> Stebėtojų tarybos protokolai.


Posėdyje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie SAM ir dvylikos savivaldybių atstovai. Vilniaus TLK nuotrauka.


Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5)  232 2222.Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas