Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad šiuo metu ES šalyse esantys Lietuvos apdraustieji, neturintys Europos sveikatos draudimo kortelės, gali kreiptis į savo teritorinę ligonių kasą, kad jiems būtų atsiųstas šią kortelę pakeičiantis sertifikatas?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir priemokų už suteiktas paslaugas
Pacientams kyla įvairių klausimų dėl priemokų už gydytojų specialistų konsultacijas, stacionarinį gydymą bei įvairius tyrimus. Informuojame, kad, vadovaujantis šiandien galiojančiais teisės aktais, apdraustajam mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, jeigu: 1) pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo; 2) neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą; 3) pacientas pageidauja, kad jam būtų teikiamos papildomos paslaugos, t.y. paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu; 4) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu gydymo įstaigose pacientui teikiamos paslaugos, kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją; 5) teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms; 6) sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija yra matomoje vietoje paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti. Sutartyje su teritorine ligonių kasa yra numatyta, kad tais atvejais įstaiga privalo pacientus registruoti planinei sveikatos priežiūrai, nurodydama konkrečią paslaugų suteikimo datą ar įstaigas, kuriose pacientai greičiau gali gauti paslaugas. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad pacientai būtų informuoti apie mokamų paslaugų teikimo tvarką ir galėtų naudotis mokamomis sveikatos priežiūros ir ne medicinos paslaugomis, kurios yra teikiamos jo vadovaujamoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Būtina pacientams matomoje vietoje skelbti mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką. Suteikiant pacientui mokamą paslaugą, privaloma informuoti jį apie paslaugas ar naudojamų medžiagų bei kitų priemonių kainą, jeigu jos neįtrauktos į bendrą paslaugos kainą. Taip pat turi būti sudaryta galimybė pacientams susipažinti su kainynu ar jo dalimis. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas numato, kad valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra LNSS įstaigose teikiama nemokamai, už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio. Taip pat informuojame, kad ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įsipareigojusios už pacientams teikiamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas neimti papildomo mokesčio. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys. Jei pacientai savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys. Šiais atvejais paciento pasirinkimas turi būti motyvuotas ir konkrečiai įvardytas (įrašant dokumentuose, kokios paslaugos, medikamentai ar kt. pasirenkama), patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicininėje dokumentacijoje.

Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas