Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad sulaukus tam tikro amžiaus pagal 5 prevencines programas galima nemokamai pasitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos ir krūties vėžio?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Kaip gauti ES šalyse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją? Atnaujinta 2021-01-18

Išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės šalyje narėje (toliau – EEE), Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje, kompensavimą reglamentuoja Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymas  Nr. 1K – 32 „Dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo aprašo patvirtinimo”.

Kur kreiptis?

Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje asmuo (toliau – Lietuvos Respublikos apdraustasis) sumokėjęs už kitoje ES, EEE šalyje, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, norėdamas, kad jo išlaidos būtų kompensuotos, turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK) pagal gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Atkreipiame dėmesį, kad mokesčiai ir priemokos, kurias asmuo privalėjo sumokėti paslaugas suteikusios šalies gydymo įstaigai pagal medicinos paslaugas teikiančios šalies teisės aktus, bei kitos išlaidos, neįskaičiuotos į būtinosios medicinos pagalbos paslaugų kainą, yra nekompensuojamos.

Kokius dokumentus reikia pateikti TLK?

Lietuvos Respublikos apdraustasis, savo lėšomis sumokėjęs už kitoje ES, EEE šalyje, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje jam suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, dėl šių išlaidų kompensavimo turi kreiptis į TLK ir pateikti: 

  1. užpildytą nustatytos formos prašymą kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. medicinos dokumentų išrašų apie kitoje ES, EEE šalyje, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje suteiktas paslaugas kopijas;
  4. sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus: kasos kvitus, apmokėtas sąskaitas faktūras, vaistų receptus ir kt.

Lietuvos Respublikos apdraustojo iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia TLK vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) arba atstovavimą patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą. 

Neįgalaus Lietuvos Respublikos apdraustojo prašymą gali užpildyti ir pateikti TLK jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) arba atstovavimą patvirtinančius dokumentus arba jų oficialias kopijas.

KOMPENSAVIMO BŪDAI

Lietuvos Respublikos apdraustasis, pildydamas prašymą, turi teisę pasirinkti vieną iš šių dviejų kompensavimo būdų:

  1. kompensavimą pagal ES, EEE šalies, Šveicarijos ar Jungtinės Karalystės, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas;
  2. kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių Lietuvos Respublikos apdraustojo išlaidų būtinajai medicinos pagalbai.

Prašymas netenkinamas, jeigu paaiškėja, kad būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo metu šias paslaugas gavęs asmuo nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje arba Lietuvos Respublikos apdraustasis nepateikė visų reikalingų dokumentų, arba iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad Lietuvos Respublikos apdraustajam buvo suteiktos ne būtinosios medicinos pagalbos, o planinės sveikatos priežiūros paslaugos.


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas