Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
 • Parašyti
 • Parašyti
 • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad sulaukus tam tikro amžiaus pagal 5 prevencines programas galima nemokamai pasitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos ir krūties vėžio?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Kur ir kaip gauti Europos sveikatos draudimo kortelę? Atnaujinta 2020-11-30

Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK, kortelė) išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų atstovai savivaldybėse. Kortelė išduodama ir keičiama tik apdraustojo prašymu.

Prašymo išduoti ESDK pateikimas

Prašymo išduoti kortelę blanką galite gauti teritorinėje ligonių kasoje arba iš teritorinės ligonių kasos atstovo savivaldybėje. Prašymo blankas taip pat pateikiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse.

Užpildytą prašymą teritorinei ligonių kasai galite pateikti asmeniškai ar per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu.

Jei prašymą pateiksite asmeniškai, kartu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymą pateiksite per įgaliotąjį asmenį, jis kartu su prašymu turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia teritorinei ligonių kasai vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.
 • Neįgalaus apdraustojo prašymą gali pildyti ir pateikti teritorinei ligonių kasai jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus arba jų oficialias kopijas.
 • Apdraustojo, kuris dėl fizinės negalios, ligos ar kitų priežasčių negali pats atvykti arba kitu būdu pateikti prašymo teritorinei ligonių kasai, šį prašymą pateikiantis asmuo kartu turi pateikti savo asmens dokumentą

Vykstant į ES šalį narę, Jums nebūtina kreiptis į ligonių kasą dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo – interneto svetainėje https://e.vlk.lt galite savarankiškai susiformuoti ir parsisiųsti sau bei savo nepilnamečiams šeimos nariams sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę.

 

ESDK išdavimas

Užsakyta ESDK gali būti:

 • išduota asmeniui arba jo įgaliotam atstovui atvykus į teritorinę ligonių kasą;
 • atsiųsta registruotu paštu prašyme išduoti kortelę nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.

Pageidaujamą kortelės atsiėmimo būdą gyventojai nurodo pildydami prašymą išduoti kortelę.  

Svarbu žinoti, kad kortelė išduodama tik gavus asmens prašymo originalą. Jei prašymą išduoti kortelę pateiksite elektroniniu paštu ar faksu, atvykę atsiimti kortelės, turėsite dar kartą pasirašyti prašymo blanke, nes šiuo dokumentu Jūs:

 • pasižadate nenaudoti ESDK pasibaigus Jūsų ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui;
 • patvirtinate, kad esate informuotas apie galimus padarinius, jei naudositės kortele pasibaigus Jūsų ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui arba jei prarasite kortelę.

Kortelę atspausdina ir išduoda ta teritorinė ligonių kasa, kuriai pateikiamas prašymas. Kortelė išduodama ar pakeičiama nemokamai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

ESDK keitimas

Kortelė keičiama, jei:

 • pasikeičia apdraustojo vardas (vardai), pavardė, asmens kodas;
 • ji tampa netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigia jos galiojimo laikas;
 • apdraustojo pageidavimu, jei iki kortelės galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai.

Jeigu kortelę keisite dėl vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimo arba dėl netikslių įrašų, nauja kortelė bus išduodama tik po to, kai Jūsų duomenys bus pakeisti ar patikslinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinėje ir VLK duomenų bazėse (Draudžiamųjų registre – nuo jo veiklos pradžios).

Atkreipiame dėmesį, kad, keičiant dar galiojančią kortelę, nauja išduodama tik grąžinus senąją teritorinei ligonių kasai.

Dokumentai, pateiktini atsiimant ESDK

Atsiimdami kortelę teritorinėje ligonių kasoje pateikite savo asmens tapatybės dokumentą.

Jei keičiate ESDK, ją atsiimdami pateikite:

 • prašymo originalą, jei prašymas buvo pateiktas faksu ar elektroniniu būdu;
 • savo asmens tapatybės dokumentą;
 • ankstesnę kortelę, jeigu jos galiojimo terminas nepasibaigęs ir ji nėra prarasta;
 • banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėjote 14,48 Eur už prarastos ar sugadintos kortelės keitimą (gavėjas – Valstybinė ligonių kasa; įmokos pavadinimas – už Europos sveikatos draudimo kortelės praradimą ar sugadinimą; bankas – AB „Swedbank“, banko kodas 73000, sąskaita LT217300010002484333);
 • policijos pažymą apie kortelės vagystę ar praradimą dėl stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos poveikio.

Jei kortelę atsiima kitas asmuo, jis teritorinei ligonių kasai turi pateikti:

 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens, kuriam išduodama kortelė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti kortelę.

Jei kortelę atsiima prašyme nenurodytas įgaliotas asmuo, jis turi pateikti globą, rūpybą ar teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo oficialią kopiją (jeigu kortelę atsiima neveiksnaus piliečio globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas ir jei šis dokumentas ar jo kopija nebuvo pateikta kartu su prašymu).

Vaiko iki 16 metų kortelę gali atsiimti vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) ar įgaliotasis asmuo, kartu pateikdamas tėvystę, globą (rūpybą) ar įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba oficialias jų kopijas, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu su prašymu, ir savo asmens dokumentą, jei šių dokumentų nepateikė kartu su prašymu.


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas