Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Per kiek laiko po karantino telefonu arba internetu pavyksta užsiregistruoti pas gydytoją reikiamoje gydymo įstaigoje?Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Prancūzija Atnaujinta 2013-05-23

Atkreipkite dėmesį į tai, kad kiekvienos Europos Sąjungos šalies sveikatos sistema yra skirtinga. Viešnagės Prancūzijoje metu sveikatos priežiūros paslaugos Jums bus teikiamos ir jų išlaidos apmokamos Prancūzijos nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl gali būti taip, kad tam tikrų paslaugų teikimo išlaidų ar kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų, kurias Lietuvoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmoka teritorinės ligonių kasos, Prancūzijos valstybinis sveikatos draudimas nekompensuoja arba kompensuoja tik iš dalies.

Kiekviename Prancūzijos departamente (administraciniame teritoriniame vienete) veikia bent viena vietos sveikatos draudimo įstaiga (pranc. Caisse Primaire d'Assurance Maladi), o Prancūzijos užjūrio regionuose – socialinės apsaugos kasa (pranc. Caisse générale de sécurité sociale). Šios įstaigos yra atsakingos už medicinos pagalbos paslaugų teikimo išlaidų ir kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų apmokėjimą bei pacientų informavimą apie Prancūzijos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančias gydymo įstaigas ir sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimą.

Kaip gauti sveikatos priežiūros paslaugas?

Prieš kreipdamiesi į gydymo įstaigą įsitikinkite, kad ji priklauso Prancūzijos nacionalinei sveikatos sistemai, nes tik šiai sistemai priklausančių įstaigų suteiktų paslaugų išlaidos yra kompensuojamos. Gydytojui būtinai pateikite savo Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK) arba laikinai ją pakeičiantį sertifikatą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei Jums būtina greitoji medicinos pagalba dėl ūmios ligos, skambinkite telefonu 15 arba 112. Jums teks sumokėti paciento mokestį – 35 proc. šios paslaugos kainos.

Norėdami kreiptis į gydytoją specialistą, įprastai pirmiausia turėtumėte gauti bendrosios praktikos gydytojo (šeimos gydytojo) siuntimą, tačiau dėl neatidėliotinos pagalbos į jį galima kreiptis ir tiesiai. Siuntimą į ligoninę taip pat išrašys gydantysis gydytojas. Jei prireiktų neatidėliotinos pagalbos, galite kreiptis į Prancūzijos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančią ligoninę neturėdami minėto siuntimo.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad už kiekvieną ambulatoriškai suteiktą medicinos paslaugą (procedūrą, konsultaciją) reikės iš karto sumokėti ją suteikusiam gydytojui. Šis gydytojas užpildys ir išduos Jums išlaidų grąžinimo pažymą (pranc. Feuille de Soins). Pristatę šią pažymą kartu su ESDK ir asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu į artimiausią vietos sveikatos draudimo įstaigą (pranc. Caisse Primaire d'Assurance Maladie) arba socialinės apsaugos kasą (pranc. Caisse générale de sécurité sociale), gausite išlaidų kompensaciją. Kompensacija paprastai pervedama į asmens asmeninę sąskaitą, todėl turėsite nurodyti savo banką ir sąskaitos numerį.

Kaip gauti kompensuojamuosius vaistus?

Gydytojo išrašytus vaistus galėsite įsigyti kiekvienoje vaistinėje. Pateikite receptą, savo ESDK, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vaistą skyrusio gydytojo užpildytą išlaidų grąžinimo pažymą (pranc. Feuille de Soins). Už vaistus Jums teks sumokėti visą sumą, o vaistininkas į išlaidų grąžinimo pažymą (pranc. Feuille de Soins) įrašys kompensuotiną sumą ir ant šios pažymos priklijuos medikamentų kainą nurodančią kortelę, nuėmęs ją nuo vaistų pakuotės. Kompensuojamųjų vaistų pakuotės yra žymimos spalvotais lipdukais (pranc. vignette), kurių spalva rodo, koks bus kompensacijos dydis:

  • baltu dryžuotu lipduku pažymėtų vaistų įsigijimo išlaidos kompensuojamos 100 proc.,
  • baltu lipduku – 65 proc.,
  • mėlynu lipduku – 35 proc.,
  • oranžiniu lipduku – 15 proc.

Dėl išlaidų kompensavimo kreipkitės į artimiausią vietos sveikatos draudimo įstaigą (pranc. Caisse Primaire d'Assurance Maladie) arba socialinės apsaugos kasą (pranc. Caisse générale de sécurité sociale). Kompensuojant jūsų išlaidas, bus nuskaitomas 0,5 EUR mokestis už kiekvieną paskirtą vaistą.

Kokios yra paciento priemokos?

Prancūzijoje pacientas turi padengti dalį paslaugos kainos. Ši dalis vadinama „ticket moderateur“.

Pacientas pats turi padengti šeimos gydytojo konsultacijos išlaidas (23,00 EUR), tačiau vietos sveikatos draudimo įstaiga (pranc. Caisse Primaire d'Assurance Maladie) arba socialinės apsaugos kasa (pranc. Caisse générale de sécurité sociale) kompensuoja 15,10 euro. Taigi likusieji 7,90 euro sudaro paciento mokestį.

Prie šio mokesčio prisideda mokesčiai už įvairius tyrimus ir medicinos pagalbos paslaugas:

  • 1 EUR mokestis už kiekvieną šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto paskirtą laboratorinį ar kitą tyrimą. Paprastai šie mokesčiai negali viršyti 4 EUR per dieną arba 50 EUR per metus;
  • 0,5 EUR mokestis už slaugytojos teikiamas paslaugas (iki 2 EUR per dieną);
  • 0,5 EUR mokestis už kiekvieną paskirtą vaistą.

Gydytojo specialisto konsultacija kainuoja apie 25 eurus. Jei konsultacijos metu pacientui atliekami įvairūs tyrimai ar procedūros, kompensuojama apie 60 proc. paciento sumokėtos už tyrimus sumos.

Už gydymą ligoninėje iš anksto mokėti nereikia, tačiau pacientui tenka sumokėti paciento mokestį, kuris sudaro 20 proc. stacionarinio gydymo kainos, arba, jei pacientui ligoninėje suteiktų paslaugų išlaidos kompensuojamos 100 proc., reikia mokėti po 18 eurų už kiekvieną ligoninėje praleistą dieną.

Kaip gauti dializės ar deguonies terapijos paslaugas?

Jei lankymosi Prancūzijoje metu Jums būtina hemodializė ar deguonies terapija, Jūs turite iš anksto suderinti šių paslaugų teikimo laiką su gydymo įstaiga. Be to, būtina pateikti į prancūzų kalbą išverstą gydytojo pažymą (medicinos dokumentų išrašą), kurioje būtų aprašyti Jums atliktų paskutinių tyrimų rezultatai ir Lietuvoje taikytas gydymas.

Kompetentingos įstaigos adresas ir rekvizitai:

Prancūzijoje veikia 101 vietos sveikatos draudimo įstaiga (pranc. Caisse Primaire d'Assurance Maladi), o Prancūzijos užjūrio regionuose – 4 socialinės apsaugos kasos (pranc. Caisse générale de sécurité sociale).

Prancūzijos susižinojimo tarnyba sveikatos draudimo klausimais:

Centre des Liaisons Européennes et Inetrnationales de Sécurité Sociale

11, rue de la Tour des Dames
PARIS 75436
Fax 33140950650
FRANCE

Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas