Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Per kiek laiko po karantino telefonu arba internetu pavyksta užsiregistruoti pas gydytoją reikiamoje gydymo įstaigoje?Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Ispanija Atnaujinta 2013-05-23

Kompetentingosios įstaigos:

Socialinių reikalų ir darbo ministerija, Sveikatos ir paslaugų departamentas (Direccion General del Sistema National de Salud y Alta Inspeccion).

Kur kreiptis dėl medicinos pagalbos?

Medicinos pagalba pacientams iš kitų ES šalių narių, laikinai viešintiems Ispanijoje, teikiama vadovaujantis Europos Tarybos reglamentais (EEB) 1408/71 ir 574/72, su jais susijusiais teisės aktais, Administracinės komisijos sprendimais. Sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas kompensuoja Valstybinis socialinės apsaugos institutas (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

Jei atvykusiam iš kitos šalies narės asmeniui prireiktų skubiosios medicinos pagalbos, ligoninės priimamajame jis turėtų pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę arba ją pakeičiantį sertifikatą.

Susirgus galima kreiptis tiesiai į:

  • neatidėliotinos pagalbos skyrius (Servicio de Urgencias),
  • pacientų priimamuosius (consultorio, ambulatorio),
  • sveikatos centrus (centro de salud),
  • ligonines (hospital), priklausančias valstybinei sveikatos sistemai (Sistema Nacional de Salud).

Informaciją apie paslaugų teikėjus, priklausančius valstybinei sveikatos sistemai, Jūs galite gauti Valstybinio socialinės apsaugos instituto (Instituto Nacional de la Seguridad Social) teritoriniuose padaliniuose arba teritoriniuose sveikatos skyriuose (Consejerias Sanitarias, Servicios Regionales de Salud).

Būtinai atkreipkite dėmesį, kuriomis valandomis gydytojas dirba kaip valstybinio sveikatos apsaugos sektoriaus specialistas, o kuriomis - gydo privačiai. Bet kuriuo atveju įspėkite gydytoją, kad Jums turėtų būti teikiama ES reglamentais nustatyta medicinos pagalba.

DĖMESIO: labiausiai lankomose turistų vietovėse daugelis gydytojų teikia medicinos paslaugas privačiai, už kurias Jums teks mokėti visą kainą. Tokiu atveju Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos nebus kompensuojamos.

Kaip gauti gydytojo specialisto paslaugas?

Jei norėsite kreiptis į gydytoją specialistą, Jums reikės gauti bendrosios praktikos gydytojo siuntimą.

Kaip gauti stacionarinio gydymo paslaugas?

Jei prireiktų stacionarinio gydymo, Jums reikėtų gauti bendrosios praktikos gydytojo siuntimą gydytis nurodytoje ligoninėje. Jei atvejis yra skubus, galite kreiptis tiesiai į ligoninę, kurioje turite pateikti apdraustumą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Taip pat prašykite, kad būtumėte paguldytas į bendrąją palatą, nes kitu atveju bus manoma, kad Jūs gydotės privačiai.

Kaip gauti transportavimo paslaugas?

Greitosios medicinos pagalbos transportavimo paslaugos yra nemokamos, jei jos būtinos ir paskirtos gydytojo. Greitosios medicinos pagalbos telefono numeris - 112.

Kaip gauti kompensuojamuosius vaistus?

Kompensuojamuosius vaistus turi skirti bendrosios praktikos gydytojas, priklausantis valstybinei sveikatos sistemai. Kitose ES šalyse narėse apdraustų asmenų, turinčių Europos sveikatos draudimo kortelę arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, priemokos už vaistus:


Apdraustųjų grupėTaikomas priemokos procentas
Pensininkai (turi užpildyti priesaika patvirtinamos deklaracijos formą*)10
Apdrausti asmenys, ne pensininkai50

* Kitų ES šalių narių pensininkai, norėdami pasinaudoti tokiomis pat vaistų įsigijimo galimybėmis kaip Ispanijos pensininkai, privalo įrodyti savo, kaip pensininko, statusą. Todėl jie turi užpildyti priesaika patvirtinamos deklaracijos arba asmeninio patvirtinimo dėl pensininko statuso formą, kurią anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis galima gauti visose Ispanijos sveikatos apsaugos įstaigose.

Dantų gydymas

Dantų gydymas visais atvejais yra mokamas, pacientas turi pats padengti išlaidas. Jei tektų gydytis dantis, išsaugokite detalizuotą sąskaitą, receptą bei čekius už gydymą ar skirtus vaistus. Ligonių kasa Lietuvoje nustatys, ar Jūsų išlaidos gali būti kompensuojamos ir kokia jų dalis bus apmokėta.

Kaip gauti dializės ar deguonies terapijos paslaugas?

Jei lankymosi Ispanijoje metu Jums būtina hemodializė ar deguonies terapija, Jūs turite iš anksto suderinti šių paslaugų teikimo laiką su medicinos įstaiga.Kompetentingų įstaigų sąrašas, adresai ir kontaktiniai telefonai:


Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)
Subdireccion General de Relaciones Internacionales
(Valstybinis socialinės apsaugos institutas)
Padre Damian, 4
Madrid 16
Spain

Tel. 0034 91 568 83 00
Faks. 0034 91 563 29 08 / 3027 / 2085

Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas