Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Per kiek laiko po karantino telefonu arba internetu pavyksta užsiregistruoti pas gydytoją reikiamoje gydymo įstaigoje?Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Čekija Atnaujinta 2013-05-23

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienos Europos Sąjungos šalies sveikatos sistema yra skirtinga. Viešnagės Čekijoje metu sveikatos priežiūros paslaugos Jums bus teikiamos ir jų išlaidos apmokamos Čekijos Respublikos nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl gali būti taip, kad tam tikrų paslaugų teikimo išlaidų ar kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų, kurias Lietuvoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmoka teritorinės ligonių kasos, Čekijos valstybinis sveikatos draudimas nekompensuos ar kompensuos tik iš dalies.

Čekijos Respublikos sveikatos draudimo sistemai priklauso devynios sveikatos draudimo įstaigos – vadinamieji fondai. Informaciją apie gydymo įstaigas, sudariusias sutartis su šiais sveikatos draudimo fondais, galima gauti įvairiuose miestuose įsteigtuose šių fondų poskyriuose arba Tarptautinių kompensacijų centre (Centrum mezistatnich uhrad), kuris atsako už turistų, atvykstančių iš kitų Europos Sąjungos šalių, informavimą apie Čekijos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančias gydymo įstaigas ir gydytojus.

Jeigu Jūsų viešnagė Čekijos Respublikoje trunka ilgesnį laiką (pvz., Jūs studijuojate šioje šalyje), galite pasirinkti vieną iš sveikatos draudimo fondų ir užsiregistruoti jo poskyryje, kuriame Jums bus išduotas registravimą patvirtinantis dokumentas. Prireikus sveikatos priežiūros paslaugų, šį dokumentą pateikite gydytojui.

Kaip gauti sveikatos priežiūros paslaugas?

Jei prireiktų neatidėliotinos medicinos pagalbos, skambinkite numeriu 112 arba 155.

Prieš kreipdamiesi į gydymo įstaigą įsitikinkite, kad ji priklauso Čekijos Respublikos nacionalinei sveikatos sistemai, nes tik šiai sistemai priklausančių įstaigų suteiktų paslaugų išlaidos yra kompensuojamos. Gydytojui būtinai pateikite savo Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK) arba laikinai ją pakeičiantį sertifikatą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gydantysis gydytojas Jums turėtų pateikti užpildyti specialią apmokėjimą patvirtinančios pažymos formą, pagal kurią Čekijos Respublikos sveikatos draudimo įstaiga apmokės Jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas. Šioje formoje turėsite nurodyti numatomą viešnagės Čekijos Respublikoje trukmę, pasirinktą sveikatos draudimo įstaigą, su kuria gydytojas yra sudaręs sutartį ir kuri turėtų apmokėti Jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, bei patvirtinti, kad į Čekijos Respubliką atvykote ne gydymosi tikslu. Gydytojas, išrašydamas vaistų arba skirdamas medicinos diagnostikos tyrimus, Jums išduos ir tam tikrą apmokėjimą patvirtinančios pažymos kopijų kiekį. Šias kopijas turėsite pateikti vaistinėje ir gydytojui, kuris atliks tyrimus ar teiks kitas paslaugas.

Dėl skubiosios medicinos pagalbos galite tiesiai kreiptis į šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją, gydytoją odontologą ar ligoninę. Prireikus gydytojo specialisto konsultacijos, šeimos (bendrosios praktikos) gydytojas išduos siuntimą.

Kaip gauti kompensuojamuosius vaistus?

Gydytojo išrašytus vaistus galėsite įsigyti visose vaistinėse, kartu su receptu pateikdami savo ESDK, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir apmokėjimą patvirtinančios pažymos kopiją.

Už kiekvieną gydytojo išrašytą receptą turėsite sumokėti 30 CZK mokestį. Jei vaisto kaina mažesnė nei 50 CZK, turėsite padengti visą kainą.

Kokios yra paciento priemokos?

Kiekvienu atveju kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų Jums teks sumokėti paciento mokestį, kuris nekompensuojamas:

  • 30 CZK: už apsilankymą pas šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją, pediatrą, ginekologą, dantų gydytoją, specialistą, kurio metu buvo atlikti klinikiniai tyrimai;
  • 90 CZK:
    • už budinčiojo gydytojo suteiktą neatidėliotiną medicinos pagalbą, įskaitant stomatologo suteiktą pirmąją pagalbą,
    • už neatidėliotiną medicinos pagalbą, suteiktą ligoninėje šeštadieniais, sekmadieniais, švenčių dienomis ir darbo dienomis nuo 17.00 iki 7.00 val. – tuo atveju, jei šias paslaugas gavęs asmuo nehospitalizuojamas;
  • 100 CZK: už kiekvieną buvimo ligoninėje dieną (priėmimo į ligoninę diena ir išrašymo iš ligoninės diena skaičiuojama kaip viena diena).

Taip pat pacientas turi atlyginti dalį kompensuojamųjų vaistų bei dantims gydyti sunaudotų medžiagų kainos.

Čekijos Respublikos įstatymai numato išimtis, kada paciento mokesčio mokėti nereikia (pvz., už dializės paslaugas).

Jeigu bendra paciento mokesčių, kuriuos per kalendorinius metus sumokėjo ESDK turintis asmuo, suma viršija 5000 CZK limitą, šio asmens pasirinkta sveikatos draudimo įstaiga jam grąžina šios sumos dalį, kuria viršijamas minėtas limitas (grąžinama per 60 dienų pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, per kurį šis limitas buvo viršytas).

Kaip gauti dializės ar deguonies terapijos paslaugas?

Jei lankymosi Čekijos Respublikoje metu Jums būtina hemodializė ar deguonies terapija, Jūs turite iš anksto suderinti šių paslaugų teikimo laiką su gydymo įstaiga.

Čekijos Respublikos susižinojimo tarnybos (Tarptautinių kompensacijų centro) kontaktinė informacija:


Centrum mezistatnich uhrad (CMU)
Namesti W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Česka republika (Čekijos Respublika)
Tel. 00 420 236 033 412
Faks. 00 420 222 734 951
El. p. info@cmu.cz
Tinklalapis http://www.cmu.cz


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas