Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad sulaukus tam tikro amžiaus pagal 5 prevencines programas galima nemokamai pasitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos ir krūties vėžio?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS Atnaujinta 2019-05-30

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas numato, kad apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu valstybė laiduoja nemokamą asmens sveikatos priežiūrą įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Šių sutarčių pagrindu lėšos, kurias žmonės mokesčių pavidalu sumokėjo valstybei, patenka į valstybines ar privačias gydymo įstaigas. Valstybinėms ir privačioms gydymo įstaigoms, kurios yra sudariusios sutartis su ligonių kasomis, už pacientams suteiktas paslaugas pagal vienodus įkainius moka teritorinės ligonių kasos. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir Sveikatos draudimo įstatymais, apmokamos teisės aktais nustatytos valstybės laiduojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu pacientui visi laboratoriniai tyrimai, kurie priskirti šeimos gydytojo kompetencijai, atliekami nemokamai pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje pacientas yra prisirašęs. Šeimos gydytojo kompetencijai priskirti: šlapimo ir albumino / kreatinino santykio šlapime, bendras kraujo, lipidų apykaitos kraujo tyrimai (lipidograma), c-reaktyviojo baltymo koncentracijos ir  (arba) eritrocitų nusėdimo greičio, kalio, natrio kiekio kraujo serume ir šlapimo rūgšties kiekio (urea) tyrimai, gliukozės, taip pat alanininės transaminazės, asparagininės transaminazės, šarminės fosfatazės, gama-gliutamil transferazės,  bilirubino, tirotropinio hormono (TTH) kiekio kraujyje tyrimai.

Pacientui, kuriam paskirta planinė operacija, šeimos gydytojas, jeigu reikia, skiria kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės ir rezus priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimus.

Pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais, skiriamas protrombino laiko tyrimas, kad būtų galima įvertinti kraujo krešumo sistemos būklę. Šeimos gydytojo kompetencijai priskirtas ir specialusis ligonio ištyrimas: įvairaus amžiaus vaikų psichomotorinės raidos, neurologinis, oftalmologinis (įskaitant regėjimo aštrumo, spalvų skyrimo, akipločio kontroliniu būdu  nustatymą, vokų, junginių, ašarų liaukos ir kanalėlių, vyzdžio ir rainelės apžiūrą, akispūdžio matavimą, akių dugno apžiūrą tiesioginės oftalmoskopijos būdu), nosies, ausų ir gerklės, judamojo ir atramos aparato struktūros ir funkcijos, organų, judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimo laipsnio, psichikos būklės bei akušerinis ir ginekologinis ištyrimai. Todėl šeimos gydytojas privalo išduoti siuntimą konsultuoti ir gydyti tik neaiškiu, jo kompetencijai nepriskirtu atveju.

Jei pacientas siunčiamas į gydytojo specialisto konsultaciją, ji atliekama nemokamai tose gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl reikiamo gydytojo specialisto konsultacijų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo. Konsultacijos metu pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi būtini tiriamieji ir gydomieji veiksmai, kuriuos skiria gydytojas specialistas. Per konsultaciją gydytojo skirtų tyrimų išlaidos yra įskaičiuotos į paslaugos kainą ir apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Taigi tyrimai, kuriuos pacientui skiria gydytojas specialistas konsultacijos metu, atliekami nemokamai toje gydymo įstaigoje, kurioje pacientas yra konsultuojamas.

Turėdamas siuntimą, pacientas gali rinktis gydytoją ir gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Į specialisto konsultaciją pacientas registruojamas anksčiausia galima data (pagal paslaugų teikimo registravimo žurnalą). Laukimo trukmė pas gydytoją specialistą skelbiama gydymo įstaigų ir ligonių kasų interneto svetainėse. Siuntimo nereikia, jei kreipiamasi dėl būtinosios medicinos pagalbos (būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems be išimties), be to, kai yra numatytas ilgalaikis paciento stebėjimas. Be siuntimo galima  kreiptis į gydytoją dermatovenerologą.

Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kai apdraustasis su gydytojo specialisto siuntimu  dėl tyrimo kreipiasi į gydymo įstaigą, kuri su teritorine ligonių kasa sudariusi sutartį dėl šių paslaugų teikimo. Jeigu išdavęs siuntimą gydytojas nurodo, kad jam turi būti pateikta (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os), tyrimą atlikęs gydytojas pateikia siuntusiam gydytojui radiologinio tyrimo aprašymą kartu su radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-omis). Tais atvejais, kai dėl įvairių aplinkybių vėliau paaiškėja, kad siuntusiam gydytojui reikalinga (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os) (pvz., ligos dinamikai stebėti ir kt.), jis kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, atlikusią radiologinį tyrimą, prašydamas pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as).  Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atlikusi radiologinį tyrimą ir gavusi prašymą pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as), ją (jas) pateikia radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopijos prašančiai įstaigai. Jeigu pacientas  pageidauja įsigyti nuotrauką ar vaizdo įrašą asmeniškai, turi sumokėti už juos  pats ir šios išlaidos  nekompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Pacientui, kuris gydosi ligoninėje, vaistus skiria ir dėl gydymo būdų sprendžia jį gydantis gydytojas. Visi stacionare pacientams skiriami vaistai įskaičiuoti į gydymo kainą, kurią moka ligonių kasos. Kol pacientas gydosi stacionare, ligoninė turi aprūpinti jį visais reikiamais vaistais, išskyrus tuos kompensuojamuosius vaistus, kurie pacientui jau buvo išrašomi ambulatoriškai ne trumpiau kaip vieną mėnesį prieš jam patenkant į ligoninę. Šiuos kompensuojamuosius vaistus gali išrašyti (tęsti) ligoninėje pacientą gydantis gydytojas. Tais atvejais, kai ligoninėje pacientą gydantis gydytojas pasiūlo naudoti naujesnius, geresnius ar brangesnius medikamentus arba gydymo technologijas ir pacientas su tuo sutinka, jis turi sumokėti skirtumą tarp ligonių kasų mokamos paslaugos sumos (standarto) ir gydytojo pasiūlyto, o paciento pasirinkto varianto kainos. Sutikimą sumokėti kainos skirtumą įstaigos patvirtinta tvarka pacientas turi patvirtinti savo parašu. Mokėti visą savo pageidaujamos paslaugos kainą pacientas privalo tik tada, jeigu gydytojas nemano, kad ši paslauga jam reikalinga ir todėl pacientui jos neskiria, o pacientas pats pageidauja ją įsigyti.

Teritorinių ligonių kasų sutartyse su gydymo įstaigomis  numatyta, už kokias pacientams teikiamas ir iš sveikatos draudimo biudžeto apmokamas  paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įsipareigojusios neimti papildomo mokesčio, t. y. pacientams teikti nemokamai. Vilniaus teritorinė ligonių kasa, sudarydama sutartis su gydymo įstaigomis, reikalauja, kad gydymo įstaigos matomoje vietoje – registratūroje, priėmimo kambaryje, interneto svetainėje – skelbtų, kokias teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas apmoka ligonių kasos, be to, pateiktų išsamią ir pacientui suprantamą informaciją apie mokamų paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant Mokamų paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos įstaigos patvirtinta tvarka privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.

Mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas pacientui reikia, jeigu:

–        jis neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

–        kreipiasi į gydymo įstaigą, kuri nėra sudariusi sutarčių su teritorine ligonių kasa;

–        nori gauti ne šeimos gydytojo, o gydytojo specialisto konsultaciją, bet neturi siuntimo

(siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl skubios medicinos pagalbos, kai yra numatytas paciento sveikatos būklės ilgalaikis stebėjimas arba kreipiantis į gydytoją dermatovenerologą);

–        savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras;

–        planines sveikatos priežiūros paslaugas nori gauti greičiau, negu jos yra paskirtos;

–       pacientui yra teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Mokamų paslaugų sąrašą (kosmetinės chirurgijos operacijos ir kosmetologijos procedūros, dantų protezavimas (išskyrus kai kurių kategorijų asmenis), akupunktūra ir manualinė terapija, sveikatos tikrinimas vykstant į užsienį, norint įsigyti ginklą, gauti vairuotojų, aviatorių pažymėjimus, kai kuriais kitais, teisės aktais reglamentuotais atvejais).

 

KĄ  PACIENTAS PRIVALO TURĖTI KREIPDAMASIS Į GYDYMO ĮSTAIGĄ

Kreipdamasis į šeimos gydytoją, pacientas turi turėti asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu. Kreipdamasis į gydytojus konsultantus, į ligonines ar sanatorijas, pacientas turi turėti dar ir gydytojo siuntimą. Būtinąją  medicinos pagalbą gydymo įstaiga suteiks ir nepateikus minėtų dokumentų.

 

SVARBU

Svarbu žinoti, kad visais atvejais, kai pacientui siūloma už ką nors mokėti, gydymo įstaigos darbuotojai turi paaiškinti, kaip šią paslaugą jis galėtų gauti  nemokamai.

 

KLAUSKITE

Jeigu besigydančiam pacientui kyla neaiškumų ar dvejonių dėl suteiktos informacijos, skirto gydymo, paslaugų išlaidų apmokėjimo, jis turi kreiptis į skyriaus vedėją ar gydymo įstaigos administraciją. Jei gauti atsakymai paciento netenkina, jis gali kreiptis į teritorinę ligonių kasą.

 


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas