Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
 • Parašyti
 • Parašyti
 • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Per kiek laiko po karantino telefonu arba internetu pavyksta užsiregistruoti pas gydytoją reikiamoje gydymo įstaigoje?Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Belgija Atnaujinta 2013-05-23

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienos Europos Sąjungos šalies sveikatos sistema yra skirtinga. Viešnagės Belgijoje metu sveikatos priežiūros paslaugos Jums bus teikiamos ir jų išlaidos apmokamos Belgijos nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl gali būti taip, kad tam tikrų paslaugų teikimo išlaidų ar kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų, kurias Lietuvoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmoka teritorinės ligonių kasos, Belgijos valstybinis sveikatos draudimas nekompensuoja ar kompensuoja tik iš dalies.

Valstybinis sveikatos ir invalidumo draudimo institutas (prancūziškai Institut National D'Assurance Maladie Invalidite – INAMI, o flamandų kalba Rijksintitutvoor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering – RIZIV) – tai įstaiga, į kurią reikėtų kreiptis visais sveikatos draudimo klausimais. Informaciją apie gydymo įstaigas, sudariusias sutartis su Valstybiniu ligos ir invalidumo draudimo institutu, galima gauti šio instituto teritoriniuose skyriuose (Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité / Hulpkas van de ziekte- en invaliditeitsverzekering) bei vietos ligos draudimo fonduose (mutualité/ ziekenfonds).

Kaip gauti sveikatos priežiūros paslaugas?

Prieš kreipdamiesi į gydymo įstaigą įsitikinkite, kad ji priklauso Belgijos nacionalinei sveikatos sistemai (t. y. yra sudariusi sutartį su Valstybiniu ligos ir invalidumo draudimo institutu), nes tik šiai sistemai priklausančių įstaigų suteiktų paslaugų išlaidos yra kompensuojamos. Gydytojui būtinai pateikite savo Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK) arba laikinai ją pakeičiantį sertifikatą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei informuokite, kad būtinosios medicinos pagalbos paslaugos Jums turėtų būti teikiamos Europos Sąjungos reglamentų nustatyta tvarka.

Norėdami kreiptis į gydytoją specialistą, įprastai pirmiausia turėtumėte gauti bendrosios praktikos gydytojo (šeimos gydytojo) siuntimą, tačiau dėl būtinosios pagalbos galima kreiptis ir tiesiai. Siuntimą gydyti ligoninėje taip pat turėtų išrašyti šeimos gydytojas. Prireikus neatidėliotinos pagalbos, galite kreiptis į Belgijos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančią ligoninę neturėdami minėto siuntimo.

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos transportavimo paslaugos yra mokamos ir jų išlaidos nekompensuojamos.

Kaip gauti kompensuojamuosius vaistus?

Gydytojo išrašytus vaistus galėsite įsigyti visose vaistinėse, kartu su receptu pateikdami savo ESDK bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kokios yra paciento priemokos?

Pagal galiojančius Belgijos įstatymus Jūs turėsite sumokėti už gydytojo suteiktas ambulatorinio gydymo (taip pat ir odontologinio) paslaugas, o vėliau dėl išlaidų grąžinimo kreiptis į Belgijos kompetentingas įstaigas – Valstybinio ligos ir invalidumo draudimo instituto teritorinius skyrius. Šios įstaigos kompensuos dalį Jūsų išlaidų, išskyrus paciento mokesčius ir priemokas.

Paciento priemokos sudaro:

 • 25–40 proc. visos ambulatorinio ir stomatologinio gydymo paslaugų kainos;
 • 0–80 proc. visos vaistų kainos;
 • guldymo į ligoninę mokestis sudaro apie 40,08 euro, taip pat taikomi mokesčiai už kiekvieną praleistą ligoninėje dieną ir už skiriamus vaistus.

Norėdami gauti gydymo ar vaistų įsigijimo išlaidų kompensaciją, Jūs turite kreiptis į Belgijos ligonių kasą ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Europos sveikatos draudimo kortelę;
 • gydytojo išrašą (Attestation de soins donnes/Getuigschrift voor verstrekte hulp);
 • ligoninės išduotus medicinos dokumentų išrašus;
 • vaistininko pažymą apie įsigytus vaistus;
 • vaistinių čekius ir visų receptų kopijas;
 • kitus turimus dokumentus, susijusius su liga ir gydymu.

Kaip gauti dializės ar deguonies terapijos paslaugas?

Jei lankymosi Belgijoje metu Jums būtina hemodializė ar deguonies terapija, Jūs turite iš anksto suderinti šių paslaugų teikimo laiką su medicinos įstaiga.

Dėl deguonies terapijos prašome kreiptis į Belgijos sveikatos apsaugos ministeriją:

Ministry of Health
SPF Sante Publique
Securite de la Chaine Alimentaire et Environment
Eurostation, bloc 2
Place Victor Horta 40 boite 10
1060 Bruxelles
Belgium

 

Kompetentingos įstaigos adresas ir kontaktiniai telefonai:

Institut National D'Assurance Maladie Invalidite (INAMI)/
Rijksintitutvoor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
211 Ave de Tervuren
1150 Brussels, Belgique
Tel. 0032 2 739 71 11
Faks. 0032 2 739 72 91
bib@inami.be
www.inami.be

Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas