Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad gyventojams, kurie pradėję protezuotis dantis ir jiems skirtas 3 m. terminas jau besibaigiantis arba baigėsi per karantiną, protezavimo laikas bus pratęstas atsižvelgiant į paslaugų sustabdymo trukmę?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Korupcijos prevencija Atnaujinta 2020-02-28
Vilniaus teritorinės ligonių kasos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija:

 

Narys El. paštas Telefonas
Aušra Arbačiauskienė,
Sutarčių skyriaus patarėja
ausra.arbaciauskiene@vlk.lt (8 5) 266 1360
Ana Starkovskytė,
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti Teisės skyriaus vedėjo funkcijas
(komisijos pirmininkė)
ana.starkovskyte@vlk.lt (8 5) 266 1548
Regina Korenevska,
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė
regina.korenevska@vlk.lt (8 5) 266 1545
Gintarė Rakštienė,
Administravimo skyriaus vedėja
gintare.rakstiene@vlk.lt (8 5) 210 0050

 

Programa ir planai
Planų vykdymas

Vilniaus TLK korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planų vykdymas:

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas:
Pranešimas dėl korupcinio pobūdžio veiklos

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr).

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/asr
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir atsakomybę už jas:
https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/korupcinio-pobudzio-nusikalstamos-veikos/.

Susidūręs su Vilniaus TLK darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla pilietis gali kreiptis į Vilniaus TLK direktorių Vytautą Mockų, el.p. vytautas.mockus@vlk.lt, tel. (8 5) 266 1546

Taip pat pranešti galima:

Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Archyvas


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas