VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2010-04-27  Nr. 24ST–1

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Ričardas Sabaliauskas, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas.

 

Posėdžio sekretorė – Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

Dalyvauja: Marija Daugirdienė (Švenčionių r. savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Jolanta Iždonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Gintaras Kacevičius (Valstybinė ligonių kasa), Rimantas Miliūnas (Varėnos r. savivaldybė), Marija Suchocka (Šalčininkų r. savivaldybė), Tadeušas Tučkovskis (Trakų r. savivaldybė), Vytautas Mockus (Vilniaus TLK direktorius), Kęstutis Speičys  (Vilniaus TLK  direktoriaus pavaduotojas medicinai), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Irena Kundrotaitė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vedėja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), Česlava Kislovska (Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyr. buhalterė), Algimantas Girčys (Vilniaus TLK Informatikos skyriaus vedėjas), Romualda Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vedėja), Giedrius Baranauskas (Vilniaus TLK Teisės skyriaus vedėjas).   

Darbotvarkė:

  1. Dėl Vilniaus TLK 2009 metų balanso ir finansinės ataskaitos.
  2. Dėl Vilniaus TLK 2010 metų išlaidų sąmatos.
  3. Vilniaus TLK 2009 metų veiklos ataskaita.
  4. Informacija apie Vilniaus TLK 2010 metais sudarytas sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis.
  5. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.
  6. Organizaciniai ir einamieji reikalai.

 

1. SVARSTYTA.  Vilniaus TLK 2009 metų finansinė ataskaita.

NUTARTA. Aprobuoti (visais balsais) Vilniaus TLK  2009 metų finansinę ataskaitą.

 

2. SVARSTYTA. Vilniaus TLK 2010 metų išlaidų sąmata.

NUTARTA. Aprobuoti (visais balsais) 2010 metų išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

 

3. PRISTATYTA. Vilniaus TLK 2009 metų veiklos ataskaita.

Visą Vilniaus TLK 2009 metų ataskaitą galima rasti Vilniaus TLK internetinėje svetainėje www.vilniaustlk.lt.

 

4. PRISTATYTA. Informacija apie Vilniaus TLK 2010 metais sudarytas sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis.

 

 

5. SVARSTYTA. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

5.1. SVARSTYTA. Galimybė teikti prie UAB „GK klinika“ prisirašiusiems gyventojams pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre gyventojams, prisirašiusiems prie UAB „GK klinika“.

 

5.2. SVARSTYTA. Galimybė teikti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centre gyventojams, prisirašiusiems prie UAB „Endemik“.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centre gyventojams, prisirašiusiems prie UAB „Endemik“.

6. Organizaciniai ir einamieji reikalai.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                    R. Sabaliauskas     

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                            R. Jonuškienė