VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2009-04-22    Nr. 24ST-1

Vilnius

 

Posėdis įvyko 2009-04-22 10 val.

            Posėdžio pirmininkas Ričardas Sabaliauskas, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas.

            Posėdžio sekretorė Vaida Bernotienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

Dalyvavo: Algimantas Adomaitis (Elektrėnų savivaldybė), Marija Daugirdienė (Švenčionių r. savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Rimantas Miliūnas (Varėnos r. savivaldybė), Ernesta Noreikienė (Alytaus apskrities viršininko administracija), Jan Sinicki (Vilniaus r. savivaldybė), Kristina Miškinienė (Druskininkų savivaldybė), Marija Suchocka (Šalčininkų r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Jūratė Overaitytė (Alytaus r. savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų r. savivaldybė) Vytautas Mockus (Vilniaus TLK direktorius), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Irena Kundrotaitė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vedėjos pavaduotoja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), Ryta Jūratė Treigienė  (Vilniaus TLK Statistikos skyriaus vedėja), Romualda Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vedėja), Onutė Navikienė (Vilniaus TLK Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja), Giedrius Baranauskas (Vilniaus TLK Teisės skyriaus vedėjas), Algimantas Girčys (Vilniaus TLK Informatikos skyriaus vedėjas).    

Darbotvarkė:

  1. Dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2008 metų finansinės ataskaitos rodiklių.
  2. Dėl Vilniaus TLK 2009 metų išlaidų sąmatos.
  3. Vilniaus TLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2008–2009 metų išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams apmokėti paskirstymas.
  4. Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais
  5. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų  teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. 
  6. UAB „Northway medicinos centrai“ ir UAB „Northway chirurgijos centras“ teikiamų paslaugų analizė.
  7. Dėl Vilniaus TLK Taikinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo.
  8. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

 

V. Mockus informavo, kad buvęs Vilniaus teritorinės ligonių kasos Stebėtojų tarybos pirmininkas Feliksas Kolosauskas nebedirba Vilniaus apskrities viršininko administracijoje, ir  paprašė pasiūlyti kandidatą eiti Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas.

A. Dimšienė pasiūlė Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovą Ričardą Sabaliauską.

NUTARTA. Skirti Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininku Ričardą Sabaliauską, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovą.

1. SVARSTYTA. Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2008 metų finansinė ataskaita.

NUTARTA. Aprobuoti (visais balsais) Vilniaus TLK 2008 metų finansinę ataskaitą.

2. SVARSTYTA. Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2009 metų išlaidų sąmata.

NUTARTA. Aprobuoti (visais balsais) Vilniaus TLK 2009 metų išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

3. SVARSTYTA. Vilniaus TLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2008–2009 m. išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams apmokėti paskirstymas.

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

4.1 SVARSTYTA. UAB „Nefrologai“ prašymas sudaryti sutartį dėl hemodializės ir antrinio lygio ambulatorinių gydytojo nefrologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) sutarties sudarymui su UAB „Nefrologai“ dėl hemodializės ir antrinio lygio ambulatorinių gydytojo nefrologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

4.2 SVARSTYTA. UAB „MCT“ prašymas dėl galimybės teikti kompiuterinės tomografijos paslaugas UAB „MCT“ padalinyje (Sveikatos g. 30, Druskininkai) ir sutarties papildymo su ASPĮ dėl šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų galimybė.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) sutarties sudarymui su UAB dėl kompiuterinės tomografijos paslaugų teikimo UAB „MCT“ padalinyje (Sveikatos g. 30, Druskininkai) ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

4.3 SVARSTYTA. Rolando Sereikos įmonės prašymas dėl antrinio lygio ambulatorinių otorinolaringologijos paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) sutarties sudarymui su Rolando Sereikos įmone dėl antrinio lygio ambulatorinių otorinolaringologijos paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

4.4 SVARSTYTA. UAB „Šeimos klinikos diagnostikos centro“ prašymas dėl antrinio lygio ambulatorinių kardiologo, urologo, vaikų urologo, vaikų reumatologo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) sutarties sudarymui su UAB „Šeimos klinikos diagnostikos centru“ dėl antrinio lygio ambulatorinių kardiologo, urologo, vaikų urologo, vaikų reumatologo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

5. SVARSTYTA. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

5.1 SVARSTYTA. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prie UAB „Alicija ir partneriai“ prisirašiusiems gyventojams VšĮ Karoliniškių poliklinikoje galimybė.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie UAB „Alicija ir partneriai“ prisirašiusiems gyventojams VšĮ Karoliniškių poliklinikoje.

5.2 SVARSTYTA. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prie UAB „IDAMEDA“ prisirašiusiems gyventojams teikimo VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre galimybė.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie UAB „IDAMEDA“ prisirašiusiems gyventojams VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre.

5.3 SVARSTYTA. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prie J. Pauparienės klinikos prisirašiusiems gyventojams VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje galimybė.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie J. Pauparienės klinikos prisirašiusiems gyventojams VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje.

6. PRISTATYTA. UAB „Northway medicinos centrai“ ir UAB „Northway chirurgijos centras“ teikiamų paslaugų analizė.

7. SVARSTYTA. Vilniaus TLK Taikinimo komisijos darbo reglamento projektas.

NUTARTA. Pritarti (visais balsais) Vilniaus TLK Taikinimo komisijos darbo reglamento projektui.

8. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

V. Mockus pasiūlė kilus aktualiems klausimams susisiekti ir bendrauti el. paštu. Taip pat paprašė  stebėtojų tarybos narių aktyviau dalyvauti pateikiant klausimus, sudarant stebėtojų posėdžio  darbotvarkę.

J. Martinonienė  paprašė stebėtojų tarybos narių ir TLK darbuotojų teikti pastabas dėl teisinės reglamentacijos neatitikimų, siūlyti įdiegti naujoves ir spręsti kilusius klausimus kolegialiai.

 

Posėdžio pirmininkas
R. Sabaliauskas

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius
V. Bernotienė