VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2008-05-15  Nr.2

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas.

 

Posėdžio sekretorius  Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

Dalyvauja Algimantas Adomaitis (Elektrėnų savivaldybė), Marija Daugirdienė (Švenčionių r. savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Jolanta Iždonienė (Valstybinė ligonių kasa), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Rimantas Miliūnas (Varėnos r. savivaldybė),  Rima Pikūnienė (Alytaus apskrities viršininko administracija), Jan Sinicki (Vilniaus r. savivaldybė), Marija Suchocka (Šalčininkų r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Kęstutis Speičys  (Vilniaus TLK laikinai einantis direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas medicinai), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Irena Kundrotaitė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vedėjos pavaduotoja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), Ryta Jūratė Treigienė  (Vilniaus TLK Statistikos skyriaus vedėja), Romualda Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vedėja), Onutė Navikienė (Vilniaus TLK Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja), Giedrius Baranauskas (Vilniaus TLK Teisės skyriaus vedėjas), Algimantas Girčys (Vilniaus TLK Informatikos skyriaus vedėjas).    

 

Darbotvarkė

1.      Dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2007 metų finansinės ataskaitos rodiklių.

2.      Dėl Vilniaus TLK 2008 metų išlaidų sąmatos.

3.      Vilniaus TLK 2007 metų veiklos ataskaita.

4.      Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

5.      Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų  teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. 

6.      Organizaciniai ir einamieji klausimai.

 

 

1. SVARSTYTA  Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2007 metų finansinės ataskaitos rodikliai.

2. SVARSTYTA Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2008 metų išlaidų sąmata.

 

NUTARTA vienbalsiai aprobuoti Vilniaus TLK 2007 metų finansinę ataskaitą ir 2008 metų išlaidų sąmatą bei pareigybių sąrašą.

 

3. SVARSTYTA Vilniaus TLK 2007 metų veiklos ataskaita.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus TLK 2007 metų veiklai ir ją pateikti Vilniaus TLK interneto svetainėje www.vilniaustlk.lt.

 

 

4. SVARSTYTA  VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro prašymas papildyti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties papildymui su VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centru dėl antrinio lygio ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

5. SVARSTYTA dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų  teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

 

5.1.SVARSTYTA UAB Šeimos medicinos klinikos filialo prašymas dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo priskyrimo prisirašiusiems gyventojams.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento siūlymui, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui  UAB Šeimos medicinos klinikos filiale prisirašiusiems gyventojams VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centre.

 

5.2. SVARSTYTA UAB Saulėtekio klinikos prašymas dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo priskyrimo prisirašiusiems gyventojams.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento siūlymui, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui  UAB Saulėtekio klinikoje prisirašiusiems gyventojams UAB Saulėtekio klinikoje.

 

5.3.SVARSTYTA UAB Širvintų sveikatos centro prašymas dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo priskyrimo prisirašiusiems gyventojams.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos siūlymui, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui UAB Širvintų sveikatos centre  prisirašiusiems gyventojams UAB Širvintų psichikos sveikatos centre nuo 2008-04-01.

 

5.4.SVARSTYTA UAB”Linkime sveikatos” prašymas dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo priskyrimo prisirašiusiems gyventojams.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento siūlymui, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui UAB “Linkime sveikatos”  prisirašiusiems gyventojams VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centre.

 

6. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

6.1.    SVARSTYTA dėl Vilniaus TLK Taikinimo komisijos papildymo. Į Taikinimo komisijos narius siūloma Vilniaus miesto glaukoma sergančių žmonių draugijos pirmininkė – Aistė Damijonaitytė.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Aistės Damijonaitytės kandidatūrai į Vilniaus TLK Taikinimo komisiją.

 

6.2.    SVARSTYTA pasiūlymai dėl kandidatų  Vilniaus TLK Medicininio audito komisiją.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus TLK Medicininio audito komisijos sudėčiai: gydytojas Antanas Damkus (Alytus),  gydytoja Gražina Kupcikevičienė (Ukmergė), gydytoja Galina Skvarciany (Vilniaus rajonas).

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              F.Kolosauskas           

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                R.Jonuškienė