VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2005-12-02  Nr.3

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas.

 

Posėdžio sekretorius Jolanta Normantienė, Vilniaus TLK Administravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

Dalyvauja Jolanta Iždonienė (Valstybinė ligonių kasa), Jurgis Krasnickas (Alytaus apskrities viršininko administracija), Danutė Kameneckienė (Elektrėnų savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Dainius Pūras (Vilniaus m. savivaldybė), Adelė Ilginienė (Varėnos r.savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų r. savivaldybė), Danelija Laimutė Sliževska (Šalčininkų r. savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Michal Treščinski (Vilniaus r. savivaldybė), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Vytautas Vaitkevičius (Švenčionių r. savivaldybė),  Juozas Raistenskis (Vilniaus TLK direktorius), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai), Roma Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėja), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Sigita Burokienė (Vilniaus TLK Ekspertizės ir audito skyriaus vedėja), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja), J.Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Sutarčių skyriaus vedėja).  

 

Darbotvarkė

1.Dėl pritarimo 2006 m. sutarčių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir apmokėti sudarymo principams bei metodikoms.

2.Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

3.Pranešimas „Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos rodiklių ir ambulatorinių  paslaugų prieinamumo apžvalga“.

4.Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujų asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio paslaugų teikėjais.

 

1. SVARSTYTA 2006 m. sutarčių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir apmokėti sudarymo principų ir metodikų naujovės.  

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti 2006 m.  sutarčių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir apmokėti sudarymo principams ir metodikoms.

 

2. SVARSTYTA dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlymui, kad:

1.1.VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Bendrosios praktikos gydytojo centre prisirašiusiems gyventojams pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos nuo 2005-08-01 būtų teikiamos šioje įstaigoje, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį;

1.2.VšĮ Centro poliklinikai, teikiančiai pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, nuo 2005-09-01 būtų priskirta UAB “Kardiolita”, neteikianti tokių paslaugų, su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį.

2.Trakų rajono savivaldybės administracijos siūlymui, kad VšĮ Trakų psichikos sveikatos centrui, teikiančiam pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, nuo 2005-08-01 būtų priskirta UAB “Gyvybės pulsas”, neteikianti tokių paslaugų, su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį.

 

3. Pranešimas „Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos rodiklių ir ambulatorinių  paslaugų prieinamumo apžvalga“.

Pranešėja S.Burokienė pažymėjo, kad analizuojant Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikiamus gyventojų sergamumo rodiklius, išaiškėjo, kad Vilniaus apskrityje suaugusiųjų ir vaikų sergamumas yra didesnis nei Lietuvos vidurkis. Didėja suaugusiųjų ir vaikų sergamumas kvėpavimo organų ligomis, suaugusiųjų sergamumas virškinimo organų ligomis, piktybiniais navikais.

Alytaus apskrityje suaugusiųjų sergamumas yra mažesnis, o vaikų - didesnis nei Lietuvos vidurkis. Didėja suaugusiųjų ir vaikų sergamumas kvėpavimo organų ligomis, vaikų sergamumas kaulų ir raumenų sistemos ligomis.

Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojai II lygio konsultantų paslaugomis dažniausiai naudojasi Vilniaus TLK veiklos zonos įstaigose. Vertinant paslaugų prieinamumą, nustatyta, kad ambulatorinių antrinio lygio konsultacijų dažnumas priklauso nuo to, kokią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą pacientas yra pasirinkęs. Geras II lygio paslaugų prieinamumas turėjo įtakos ir didesniam Vilniaus miesto gyventojų II lygio gydytojų konsultantų paslaugų vartojimui, ypač tų gyventojų, kuriems pirminė sveikatos priežiūra teikiama I ir II lygio paslaugas teikiančiose poliklinikose. Išanalizavus eiles II lygio ambulatorinėms paslaugoms gauti, paaiškėjo, kad daugiausia pacientų laukė echoskopuotojo, oftalmologo ir kardiologo paslaugų. Ilgiausiai pacientai laukė II lygio gydytojų specialistų – ortodonto odontologo, alergologo ir klinikinio imunologo, radiologo bei onkologo paslaugų. Eilė II lygio konsultacijoms buvo ne visose įstaigose, teikiančiose atitinkamas specialisto konsultacijas. Vilniaus TLK veiklos zonos apdraustieji, norėdami gauti iš PSDF biudžeto apmokamas planines ambulatorines paslaugas be eilės, gali pasirinkti kitą II lygio konsultacijas teikiančią įstaigą.

Buvo pateiktas pasiūlymas: sumažinti II lygio konsultacijų prieinamumo ir vartojimo skirtumus atskirose Vilniaus TLK zonos savivaldybėse; informuoti pacientus, kur galima gauti nemokamas konsultacijas greičiau, diegti elektronines pacientų registracijos sistemas.

 

4. SVARSTYTA dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujų asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio paslaugų teikėjais.

 

4.1. SVARSTYTA UAB „Universiteto optika“ ir UAB „Baltoptik“ prašymai sudaryti sutartis dėl suaugusiųjų oftalmologo ir vaikų oftalmologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarčių su UAB „Universiteto optika“ ir UAB „Baltoptik“ dėl suaugusiųjų oftalmologo ir vaikų oftalmologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

4.2. SVARSTYTA Jurgitos Nargėlaitės Zaliauskienės individualios įmonės prašymas sudaryti sutartį dėl pulmonologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su Jurgitos Nargėlaitės Zaliauskienės individualia įmone dėl pulmonologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

4.3. SVARSTYTA UAB „UMTC“, esančios Ukmergėje, prašymas sudaryti sutartį dėl  angiochirurgo, urologo, neurologo, kardiologo, psichiatro konsultacijų (iš viso 2700 konsultacijų) teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „UMTC“ dėl urologo, neurologo, kardiologo, psichiatro konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui ir pritarti sutarties sudarymui dėl angiochirurgo konsultacijų apmokėjimo iš PSDF biudžeto, jei ekspertų tikrinimas parodys, kad įstaiga pajėgi teikti pacientams tinkamas ir geros kokybės angiochirurgo paslaugas.

 

4.4 SVARSTYTA UAB „Skraidenta“ prašymas sudaryti sutartį dėl burnos chirurgo, ortodonto odontologo ir odontologo ortopedo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo.

 

NUTARTA vienbalsiai atidėti UAB „Skraidenta“ prašymo sudaryti sutartį dėl burnos chirurgo, ortodonto odontologo ir odontologo ortopedo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo klausimą kitai Stebėtojų tarybai, kol įstaiga pateiks atsakymą, ar galės aprūpinti pacientus iš PSDF biudžeto apmokamomis ortodontinėmis plokštelėmis ir breketais.

 

4.5. SVARSTYTA UAB  „Baltic Orthoservice“ prašymas sudaryti sutartį dėl  ortopedinių gaminių ir traumatologo ortopedo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Baltic Orthoservice“ dėl  ortopedinių gaminių ir traumatologo ortopedo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto sudarymui.

 

4.6. SVARSTYTA VšĮ „Fonacijos“ prašymas sudaryti sutartį dėl kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

S.Burokienė. Šioms paslaugoms eilių nėra, jas  Vilniaus apskrityje teikia 10 įstaigų. Po patikrinimo paaiškėjo, kad įstaiga nėra visai pasiruošusi teikti šias paslaugas. Be to, SAM įsakymu yra patvirtintas įstaigų sąrašas, kuriose gali būti teikiamos šios paslaugos, o “Fonacijos” tame sąraše nėra. Taip pat šiai paslaugai teikti reikalinga komanda, o šios komandos veiklai įstaiga neturi licencijos. Todėl siūlome nepritarti sutarties sudarymui, kol įstaiga nebus pasiruošusi teikti šias paslaugas pagal kalbos korekcijos paslaugų teikimui keliamus reikalavimus, patvirtintus LR SAM 1998-03-12 įsakymu Nr. 132.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su VšĮ „Fonacija“ sudarymui, kol įstaiga nebus pasiruošusi teikti šias paslaugas pagal kalbos korekcijos paslaugų teikimui keliamus reikalavimus, patvirtintus LR SAM 1998-03-12 įsakymu Nr. 132.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su VšĮ „Fonacija“ dėl kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto sudarymui.

 

4.7. SVARSTYTA Baltijos-Amerikos klinikos prašymas teikti dienos chirurgijos paslaugas ir 50 akušerijos (gimdymų) paslaugų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su Baltijos-Amerikos klinika dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui ir nepritarti įstaigos prašymui sudaryti sutartį dėl akušerijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, nes tai neatitinka Vyriausybės nustatytos restruktūrizacijos strategijos reikalavimų.

 

4.8. SVARSTYTA V.Trinkūnienės IĮ, esančios Širvintose, prašymas sudaryti sutartį dėl  dermatovenerologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA V.Trinkūnienės IĮ, esančios Širvintose, prašymą sudaryti sutartį dėl  dermatovenerologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų atidėti, kol bus išsamiau išsiaiškinta situacija nuvykus į Širvintas.

 

4.9. SVARSTYTA A.Vitkausko IĮ, esančios Alytuje,  prašymas sudaryti sutartį dėl  otorinolaringologijos konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti A.Vitkausko IĮ, esančios Alytuje,  prašymui sudaryti sutartį dėl  otorinolaringologijos konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

4.10. SVARSTYTA sutarties su VšĮ Alytaus miesto poliklinika dėl antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su VšĮ Alytaus miesto poliklinika dėl antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              F.Kolosauskas

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                J.Normantienė