VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2005-02-07  Nr.1

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas.

 

Posėdžio sekretorius Jolanta Normantienė, Vilniaus TLK vyr. specialistė.

 

Dalyvauja Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Ramunė Gaisrienė (Alytaus r. savivaldybė), Danelija Laimutė Sliževska (Šalčininkų savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Dainius Pūras (Vilniaus m. savivaldybė), Vytautas Vaitkevičius (Švenčionių r. savivaldybė), Danutė Kameneckienė (Elektrėnų savivaldybė), Adelė Ilginienė (Varėnos r. savivaldybė), Juozas Raistenskis (Vilniaus TLK direktorius), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai), Roma Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėja), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Sigita Burokienė (Vilniaus TLK Ekspertizės ir audito skyriaus vedėja).

 

Darbotvarkė

1. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

2. Dėl naujų antro lygio ambulatorinių paslaugų teikėjų.

3. Einamieji klausimai.

 

1. SVARSTYTA pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti, kad:

1. VšĮ Antakalnio poliklinikai, teikiančiai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, būtų priskirta N. Martinkienės dantų technikės laboratorija, neteikianti tokių paslaugų, su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį.

2. VšĮ Antakalnio psichiatrijos konsultacijų centrui, teikiančiam pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, būtų priskirta Kazakauskienės paslaugų įmonė, neteikianti tokių paslaugų, su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį.

3. VšĮ Trakų psichikos sveikatos centrui, teikiančiam pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, būtų priskirta UAB “Ratio” medicinos klinika, esanti Klevų alėjoje 32, Lentvaryje, su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį,

4. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos V. Staliulionienės bendrosios praktikos gydytojo kabinete prisirašiusiems gyventojams būtų teikiamos VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje.

 

 

2. SVARSTYTA  dėl naujų antro lygio ambulatorinių paslaugų teikėjų.

 

2.1. Dėl sutarties su Lietuvos AIDS centru.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti Vilniaus TLK sutarčiai su AIDS centru dėl terapeuto, dermatovenerologo, gastroenterologo, infektologo ir akušerio ginekologo paslaugų apmokėjimo iš PSDF lėšų.   

 

2.2. Dėl sutarties su šeimos sveikatos namais „Dinameda“.

 

NUTARTA vienbalsiai klausimą dėl sutarties su šeimos sveikatos namais „Dinameda“ sudarymo atidėti dėl duomenų trūkumo.

 

2.3. Dėl sutarties su UAB „Grožio terapijos ir kosmetologijos centru“.

 

NUTARTA vienbalsiai sutarties su UAB „Grožio terapijos ir kosmetologijos centru“ nesudaryti, nes įstaiga neturi licencijos šiai veiklai.

 

2.4. Dėl sutarties su UAB „Medicinos stebuklas“.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Medicinos stebuklu“ sudarymui dėl kardiologo ir endokrinologo paslaugų poreikio analizės trūkumo.

 

2.5. Dėl sutarties su UAB „Universiteto optika“.

 

NUTARTA vienbalsiai sutarčių sudarymo su II lygio privačių paslaugų teikėjais procesą atidėti ir per 10 dienų parengti kreipimąsi į Seimo sveikatos reikalų komitetą ir SAM dėl aiškios pozicijos išdėstymo II lygio ambulatorinių  ir greitosios pagalbos paslaugų teikimo klausimais.

 

Papildomi klausimai.

1.SVARSTYTA dėl sutarties su G.Ramaškienės individualia įmone sudarymo dėl gydytojo oftalmologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų bei akių lęšių kompensavimo ir išdavimo apdraustiesiems.

 

NUTARTA  vienbalsiai sutarčių sudarymo su II lygio privačių paslaugų teikėjais procesą atidėti ir per 10 dienų parengti kreipimąsi į Seimo Sveikatos reikalų komitetą ir SAM dėl aiškios pozicijos išdėstymo II lygio ambulatorinių ir greitosios pagalbos paslaugų teikimo klausimais.

 

2.SVARSTYTA sutarties su VRM ligonine sudarymo galimybė.

 

NUTARTA vienbalsiai klausimo sprendimą atidėti, kol Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos apsispręs dėl ligoninės statuso. 

 

2. SVARSTYTA sutarties sudarymo galimybė su nauju dienos chirurgijos paslaugų teikėju.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB „Northway dienos chirurgija“ dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.     

 

3. SVARSTYTA kompiuterinės tomografijos paslaugų teikimas VšĮ Ukmergės ligoninėje ir apmokėjimas iš PSDF lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarčiai su VšĮ Ukmergės ligonine dėl kompiuterinės tomografijos paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto, pridedant ir Ukmergės savivaldybės sutikimą dėl šių paslaugų teikimo.

 

Einamieji klausimai

1. Informacija dėl terminuotos sutarties su Narimanto Balčiūno įmone, teikiančia litotripsijos paslaugas.

K.Speičys. Norime informuoti, kad N. Balčiūno įmonė nespėjo iki reikiamos datos pratęsti licencijos, todėl teritorinė ligonių kasa sudarė su šia įmone sutartį 2005 m. dviem mėnesiams, nes litotripsijos paslaugų jau laukia pernai sudaryta pacientų eilė.

                                                                                                                                                                                          

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                             F.Kolosauskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                                               J.Normantienė