VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2004-10-15 Nr.4

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininkas.

 

Posėdžio sekretorius Jolanta Normantienė, Vilniaus TLK vyr. specialistė.

 

Dalyvauja Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Jolanta Iždonienė (Valstybinė ligonių kasa), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Ramunė Gaisrienė (Alytaus r. savivaldybė), Danelija Laimutė Sliževska (Šalčininkų savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas, l.e. direktoriaus pareigas), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai), Roma Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėja), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Sigita Burokienė (Vilniaus TLK Ekspertizės ir audito skyriaus vedėjos pavaduotoja).

 

Darbotvarkė

1. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Vilniaus TLK veiklos zonoje.

2. Dėl Vilniaus TLK Taikinimo komisijos sprendimo.

3. Einamieji klausimai.

 

1. SVARSTYTA pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Vilniaus TLK veiklos zonoje. 

 

NUTARTA vienbalsiai:

1.Nesvarstyti klausimo dėl V.Prūsaitienės individualios įmonės galimybės teikti šioje įstaigoje prisirašiusiems pacientams pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, nes gautas Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2004-10-14 raštas Nr. SD 5970 (6.6), kuriuo neišreikštas pritarimas psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui V.Prūsaitienės individualioje įmonėje. 

2. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlymui, kad:

2.1.VšĮ Antakalnio psichiatrijos konsultacijų centrui, teikiančiam  pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, būtų priskirta UAB „Northway medicinos centrai”, neteikianti tokių paslaugų, su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį;

2.2.VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas teiktų pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas šioje įstaigoje prisirašiusiems gyventojams, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį (pastaba: minėtos paslaugos jau teikiamos nuo 2004-10-01).

2.3.VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centrui, teikiančiam pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, būtų priskirtas VšĮ Balsių šeimos medicinos centras, neteikiantis tokių paslaugų, su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį.

2.4.VšĮ Karoliniškių poliklinikai, teikiančiai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, būtų priskirta UAB „Vilniaus sveikatos namai“ su šios įstaigos aptarnaujamais gyventojais, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytį.

 

2. SVARSTYTA  Vilniaus TLK Taikinimo komisijos sprendimas.

NUTARTA vienbalsiai:

1. Pritarti Taikinimo komisijos sprendimui, kad VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė turi grąžinti PSDF biudžetui padarytą 2539,28 Lt žalą, o VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė – 6309,00 Lt žalą.

2. Likusius 2003 metų Taikinimo komisijai apskųstus Vilniaus TLK sprendimus išnagrinėti iki kito Stebėtojų tarybos posėdžio ir jame pristatyti.

 

3.Einamieji klausimai.

3.1. SVARSTYTA dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti, kad:

1. naujoms pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms psichikos sveikatos paslaugų teikėjas (pagal jų prašymą ir savivaldybės gydytojo priskyrimą) priskiriamas  nuo sutarties su jomis pasirašymo dienos ir tai teikiama tvirtinti artimiausiame Stebėtojų tarybos posėdyje;

2. seniai teikiančioms pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoms pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus galima pakeisti tik po Stebėtojų tarybos pritarimo.

 

3.2 SVARSTYTA dėl trečiojo nario Vilniaus TLK medicininio audito komisijoje rinkimo.

 

NUTARTA vienbalsiai:

1. išrinkti į Vilniaus TLK medicininio audito komisiją J.Krasnicką;

2. apie naujai išrinktą Medicininio audito komisijos pirmininką pranešti kitame posėdyje.

 

3.3. Informacija dėl medicininės reabilitacijos lėšų.

R.Adomėnas informavo, kad paskutinįjį metų ketvirtį penkios Vilniaus apskrities įstaigos buvo pritrūkusios reabilitacijos lėšų, ypač problemiška padėtis susidarė Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje, teikiančioje skubią pagalbą. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimu buvo pritarta papildomai skirti lėšų medicininei reabilitacijai. Prašytume įstaigų stengtis racionaliai naudoti medicininei reabilitacijai skirtas lėšas. O Vilniaus TLK įsipareigoja pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai darbo grupės pasiūlymą, kaip turėtų būti sugriežtintos tam tikros siuntimo medicininei reabilitacijai indikacijos.

 

3.4. Informacija dėl prirašytųjų pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašų gryninimo.

Pranešėjas R.Adomėnas. Šis darbas šiuo metui suaktyvintas. Bus teikiami asmens sveikatos priežiūros įstaigoms sąrašai, kuriuose bus įrašyti tie prisirašiusieji įstaigoje, dėl kurių draustumo kyla abejonių ir reikia patvirtinti ar paneigti jų apdraustumą. Taip pat prašytume  prirašant naują gyventoją savo įstaigoje ant jo medicininių dokumentų pasižymėti jo draustumo kategoriją (darbo biržos pažyma ar kt.), nes tam tikrais atvejais draustumas galioja labai trumpai, taip pat tikrinti draustumą kiekvieną kartą teikiant paslaugas.

 

3.5. SVARSTYTA dėl Sapiegos ligoninės direktoriaus G. Rimdeikos kreipimosi.

Pranešėjas R.Adomėnas. Gavome Vilniaus apskrities viršininko administracijos kreipimąsi Stebėtojų tarybos posėdyje išnagrinėti Sapiegos ligoninės direktoriaus prašymą peržiūrėti jų ligoninėje atliekamam kompiuterinės tomografijos tyrimui numatytas kvotas, nes ligoninė šiuo metu dėl nustatytų kvotų negali patenkinti šio tyrimo poreikių savo įstaigos ir iš kitų įstaigų siųstiems pacientams.

Norime informuoti, kad teritorinė ligonių kasa apskaičiuoja kompiuterinės tomografijos tyrimo visos apskrities bendrą paslaugų skaičių ir pagal jai patvirtintą biudžetą šioms paslaugoms apmokėti įvertina šio tyrimo vieno balo vertę. Todėl nėra ribojamas paslaugų skaičius ir sutartyse su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis numatyta suma šioms paslaugoms apmokėti  tėra orientacinis dydis.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                             F.Kolosauskas

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                               J.Normantienė