VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2004-07-01 Nr.3

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininkas.

 

Posėdžio sekretorius Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK vyr. specialistė.

 

Dalyvauja Danutė Kameneckienė (Elektrėnų savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Ramunė Gaisrienė (Alytaus r. savivaldybė), Jūratė Noreikienė (Vilniaus m. savivaldybė), Adelė Ilginienė (Varėnos r.savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų r. savivaldybė), Danelija Laimutė Sliževska (Šalčininkų savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Gintaras Kacevičius (Vilniaus TLK direktorius), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas), Roma Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėja), Ramūnas Leišys (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vyr. specialistas), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK Sutarčių skyriaus vedėja), Sigita Burokienė (Vilniaus TLK Ekspertizės ir audito skyriaus vedėjos pavaduotoja).

 

Darbotvarkė

1. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Vilniaus mieste.

2. Informacija apie Vilniaus veiklos zonos sveikatos priežiūros įstaigų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimą visą parą.

 

1. SVARSTYTA pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Vilniaus mieste.

 

NUTARTA vienbalsiai 1. Leisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentui priskirti įstaigoms, teikiančioms pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas Vilniaus mieste su visais prisirašiusiais joje pacientais, nefiksuojant prisirašiusiųjų skaičiaus.

2. Pritarti sutarties dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų su UAB Karoliniškių šeimos klinika sudarymo, taip pat pritarti nustatytam prisirašiusiųjų šioje įstaigoje gyventojų skaičiui. 

3. Pritarti sutarties dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų su UAB „Žvėryno klinika“ sudarymo, taip pat pritarti nustatytam prisirašiusiųjų šioje įstaigoje gyventojų skaičiui.

4. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos prašymo pritarti, kad Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras teiktų pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas K.Jazbučio individualiame terapijos kabinete prisirašiusiems pacientams, svarstymą atidėti kitam laikui. 

 

2. SVARSTYTA informacija apie pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą visą parą Vilniaus apskrityje.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                             F.Kolosauskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                                               R.Jonuškienė