VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2008-01-04  Nr.1

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas.

 

Posėdžio sekretorius  Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

Dalyvauja Algimantas Adomaitis (Elektrėnų savivaldybė), Marija Daugirdienė (Švenčionių r. savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Rimantas Miliūnas (Varėnos r. savivaldybė), Kristina Miškinienė (Druskininkų savivaldybė), Jūratė Overaitytė (Alytaus r. savivaldybė), Rima Pikūnienė (Alytaus apskrities viršininko administracija), Jan Sinicki (Vilniaus r. savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų r. savivaldybė), Kęstutis Speičys  (Vilniaus TLK laikinai einantis direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas medicinai), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Irena Kundrotaitė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vedėjos pavaduotoja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), Ryta Jūratė Treigienė  (Vilniaus TLK Statistikos skyriaus vedėja), Romualda Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vedėja).   

 

Darbotvarkė

1.  Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

2. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

3. Vilniaus TLK PSDF biudžeto 2007 –2008 metų išlaidų ASP paslaugoms apmokėti palyginimas.

4. Dėl Vilniaus ir Alytaus apskričių ASPĮ lėšų medicininei reabilitacijai paskirstymo 2008 metams principų.

5. GMP įstaigų ir GMP išvažiuojamųjų brigadų išdėstymo Alytaus ir Vilniaus apskrityse plano projektas.

6. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

 

1. SVARSTYTA dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

Po paskutinio Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Stebėtojų tarybos posėdžio į Vilniaus TLK kreipėsi 1 asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ), iki šiol neturėjusi sutarties su Vilniaus TLK, prašydama sudaryti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų. Taip pat gavome 1 ASPĮ, turinčios sutartį su Vilniaus TLK, prašymą papildyti sutartį kitos grupės paslaugų teikimu ir jų apmokėjimu iš PSDF biudžeto lėšų.

Atsižvelgę į Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 35 straipsnio nuostatas, pristatome įstaigų, sudariusių ar pageidaujančių sudaryti sutartį su Vilniaus TLK, sąrašą, jų siūlomas teikti paslaugas.

 

1.1. SVARSTYTA A. Karvelio terapijos – fitoterapijos įmonės prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių oftalmologijos paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA  vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su A. Karvelio terapijos – fitoterapijos įmone dėl antrinio lygio ambulatorinių oftalmologijos paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

1.2. SVARSTYTA UAB “Northway medicinos centrai” prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB “Northway medicinos centrai” dėl antrinio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

1.3. SVARSTYTA  UAB Vilkmergės klinikos prašymas sudaryti dėl  antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB Vilkmergės klinika dėl  antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

1.4. SVARSTYTA UAB “Kardiolita” prašymas dėl stacionarinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB “Kardiolita” dėl stacionarinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

 

1.5. SVARSTYTA UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikos prašymas dėl stacionarinių paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika dėl stacionarinių paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

1.6. SVARSTYTA UAB “SK Impeks medicinos diagnostikos centro” prašymas sudaryti sutartį dėl stacionarinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB “SK Impeks medicinos diagnostikos centru” dėl stacionarinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

 

2. SVARSTYTA Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

 

NUTARTA vienbalsiai nesvarstyti šio klausimo, kol bus patikslinta trūkstama dokumentacija.

 

3. SVARSTYTA Vilniaus TLK PSDF biudžeto 2007 –2008 metų išlaidų ASP paslaugoms apmokėti palyginimas.

 

4. SVARSTYTA Dėl Vilniaus ir Alytaus apskričių ASPĮ lėšų medicininei reabilitacijai paskirstymo 2008 metams principų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus ir Alytaus apskričių ASPĮ lėšų medicininei reabilitacijai paskirstymo 2008 metams principams.

 

5. SVARSTYTA GMP įstaigų ir GMP išvažiuojamųjų brigadų išdėstymo Alytaus ir Vilniaus apskrityse plano projektas.

 

NUTARTA vienbalsiai paruošti kreipimąsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl  GMP įstaigų ir GMP išvažiuojamųjų brigadų išdėstymo Alytaus ir Vilniaus apskrityse plano tobulinimo.

 

6. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

6.1. SVARSTYTA  pasiūlymai dėl kandidatų į Vilniaus TLK Taikinimo komisiją.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Taikinimo komisijos sudėčiai: Rūta Sriogienė (VšĮ Ukmergės PSPC gydytoja), Artūras Vasiliauskas (VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja).

 

F.Kolosauskas. Kandidatus į Vilniaus TLK Medicininio audito komisiją prašau pateikti kitam Stebėtojų tarybos posėdžiui.

 

6.2. SVARSTYTA  nauja Vilniaus TLK struktūra.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti naujai Vilniaus TLK struktūrai ir paruošti kreipimąsi į Valstybinę ligonių kasą dėl didesnio etatų skaičiaus (7 - 8) skyrimo, taip pat  dėl pareigybės vadovybėje kuruojančios valdymą, dėl struktūrinių padalinių kaip departamentų įsteigimo.

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              F.Kolosauskas           

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                R.Jonuškienė