VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2007-11-09  Nr.3

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Rima Pikūnienė, Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovė.

 

Posėdžio sekretorius  Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

Dalyvauja Algimantas Adomaitis (Elektrėnų savivaldybė), Audrius Butkevičius (Vilniaus m. savivaldybė), Marija Daugirdienė (Švenčionių r. savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Jolanta Iždonienė (Valstybinė ligonių kas), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Rimantas Miliūnas (Varėnos r. savivaldybė), Kristina Miškinienė (Druskininkų savivaldybė), Jūratė Overaitytė (Alytaus r. savivaldybė), Jan Sinicki (Vilniaus r. savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovskij (Trakų r. savivaldybė), Kęstutis Speičys  (Vilniaus TLK laikinai einantis direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas medicinai), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Irena Kundrotaitė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vedėjos pavaduotoja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), Ryta Jūratė Treigienė  (Vilniaus TLK Statistikos skyriaus vedėja), Česlava Kislovska (Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyr. Buhalterė), Algimantas Girčys (Vilniaus TLK Informatikos skyriaus vedėjas), Ernestas Nedzinskas (Vilniaus TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vedėjos pavaduotojas).   

 

Darbotvarkė

1.      Dėl Vilniaus TLK 2006 metų finansinės ataskaitos rodiklių.

2.      Dėl Vilniaus TLK 2007 metų išlaidų sąmatos.

3.      Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

4.      Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

5.      Dėl LR SAM 1999-03-15 įsakymo Nr. 117 “Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo” punkto Nr. 2.2.

6.      Dėl UAB “Švytintys dantys” prašymo lėšas už suteiktas odontologijos paslaugas UAB “Sanitas Familiae” pacientams pervesti į UAB “Švytintys dantys” sąskaitą.

7.      Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo tobulinimo ir plėtros projekto pristatymas.

8.      Organizaciniai ir einamieji klausimai.

 

K.Speičys. Iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos gavome pažymą, kad Vilniaus teritorinės ligonių kasos Stebėtojų tarybos pirmininkas Feliksas Kolosauskas yra nemokamose atostogose iki 2007-12-31 imtinai. Todėl prašome pasiūlyti kandidatą laikinai eiti Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas.

A.Dimšienė. Siūlau Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovę, Alytaus apskrities gydytoją Rimą Pikūnienę.

NUTARTA vienbalsiai skirti laikinai eiti Vilniaus teritorinės ligonių kasos Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas Rimą Pikūnienę.

 

 

1. SVARSTYTA Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2006 metų finansinės ataskaitos rodikliai.

 

2. SVARSTYTA Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2007 metų išlaidų sąmata.

.

NUTARTA vienbalsiai aprobuoti Vilniaus TLK 2006 metų finansinę ataskaitą ir 2007 metų išlaidų sąmatą bei pareigybių sąrašą.

 

3. SVARSTYTA  dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

Po 2007-08-10 Vilniaus teritorinės ligonių kasos Stebėtojų tarybos posėdžio į Vilniaus TLK kreipėsi 3 asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), iki šiol neturėjusios sutarties su Vilniaus TLK, prašydamos sudaryti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų. Taip pat gavome 8 ASPĮ, turinčių sutartis su Vilniaus TLK, prašymus papildyti sutartis kitų grupių paslaugų teikimu ir jų apmokėjimu iš PSDF biudžeto lėšų. Atsižvelgę į Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 35 straipsnio nuostatas, pristatome įstaigų, sudariusių ar pageidaujančių sudaryti sutartį su Vilniaus TLK, sąrašą, jų siūlomas teikti paslaugas.

 

3.1. SVARSTYTA Daivos Dubauskienės individualios įmonės prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių vaikų pulmonologo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su Daivos Dubauskienės individualia įmone dėl antrinio lygio ambulatorinių vaikų pulmonologo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

3.2. SVARSTYTA UAB Akių lazerinės chirurgijos centro prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių oftalmologo paslaugų ir dėl kataraktos operacijų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB Akių lazerinės chirurgijos centru dėl antrinio lygio ambulatorinių  oftalmologo paslaugų ir dėl kataraktos operacijų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, jei bus Vilniaus apskrities viršininko administracijos pritarimas.    

                                        

3.3. SVARSTYTA UAB “Ortopedijos projektai” prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB “Ortopedijos projektai” dėl antrinio lygio ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

3.4. SVARSTYTA VšĮ “Balsių šeimos medicinos centro” prašymas papildyti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo, echoskopuotojo, urologo, neurologo, oftalmologo, endokrinologo, alergologo ir klinikinio imunologo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties papildymui su VšĮ “Balsių šeimos medicinos centru” dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo, echoskopuotojo, urologo, neurologo, oftalmologo, endokrinologo, alergologo ir klinikinio imunologo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, jei bus Vilniaus apskrities viršininko administracijos pritarimas.

 

3.5. SVARSTYTA VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabineto prašymas papildyti sutartį dėl  antrinio lygio ambulatorinių echoskopuotojo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties papildymui su VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetu  dėl  antrinio lygio ambulatorinių echoskopuotojo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, jei bus Vilniaus apskrities viršininko administracijos pritarimas.

 

3.6. SVARSTYTA UAB Vilkmergės klinikos prašymas papildyti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo, kardiologo, neurologo, oftalmologo, otorinolaringologo, endokrinologo, urologo, psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, radiologo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA atidėti sutarties papildymo svarstymą su UAB Vilkmergės klinika dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo, kardiologo, neurologo, otorinolaringologo, endokrinologo, urologo, psichiatro, paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, kol bus Vilniaus apskrities viršininko administracijos pritarimas (13 balsavo už atidėjimą, 1 – susilaikė).

 

3.7. SVARSTYTA VšĮ Alytaus poliklinikos prašymas papildyti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo, chirurgo, endokrinologo, echoskopuotojo, endoskopuotojo, kardiologo, otorinolaringologo, neurologo, vaikų ligų gydytojo, vaikų kardiologo, vaikų neurologo, dermatovenerologo, darbo medicinos gydytojo, ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA pritarti sutarties papildymui su VšĮ Alytaus poliklinika dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo, chirurgo, endokrinologo, echoskopuotojo, endoskopuotojo, kardiologo, otorinolaringologo, neurologo, vaikų ligų gydytojo, vaikų kardiologo, vaikų neurologo, dermatovenerologo, darbo medicinos gydytojo, ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, (10 balsavo už pritarimą, 2 – balsavo už sutarties sudarymo atidėjimą, 2 - susilaikė).

 

3.8.SVARSTYTA VšĮ Valkininkų vaikų ligoninė “Pušelės” prašymas papildyti sutartį dėl antrinės stacionarinės vaikų medicininės reabilitacijos II (kvėpavimo sistemos ligų), vaikų sveikatą grąžinamojo gydymo (kvėpavimo sistemos ligų), antrinio lygio ambulatorinių otorinolaringologo, oftalmologo, vaikų pulmonologo paslaugų, teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties papildymui su VšĮ Valkininkų vaikų ligonine “Pušele” dėl antrinės stacionarinės vaikų medicininės reabilitacijos II (kvėpavimo sistemos ligų), vaikų sveikatą grąžinamojo gydymo II (kvėpavimo sistemos ligų), antrinio lygio ambulatorinių otorinolaringologo, oftalmologo, vaikų pulmonologo paslaugų, teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

3.9. SVARSTYTA UAB “Kardiolita” prašymas papildyti sutartį dėl stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA vienbalsiai atidėti sutarties papildymo svarstymą su UAB “Kardiolita” dėl stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, iki kito posėdžio,  kai bus  Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos nuomonė.

 

3.10. SVARSTYTA UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikos prašymas papildyti sutartį stacionarinėmis Chirurgijos IIA, Ortopedijos traumatologijos IIA, IIB, IIC, plastinės chirurgijos IIA, Veido ir žandikaulių chirurgijos tretinio lygio  paslaugomis, apmokamomis iš PSDF biudžeto lėšų.

NUTARTA  vienbalsiai atidėti sutarties papildymo svarstymą su UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika dėl stacionarinių Chirurgijos IIA, Ortopedijos traumatologijos IIA, IIB, IIC, plastinės chirurgijos IIA, Veido ir žandikaulių chirurgijos tretinio lygio  paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, iki kito posėdžio  kai bus Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos nuomonė.

 

3.11. SVARSTYTA UAB “SK Impeks medicinos diagnostikos centro prašymas dėl sutarties papildymo stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.    

 

NUTARTA  vienbalsiai atidėti sutarties papildymo svarstymą su UAB “SK Impeks medicinos diagnostikos centru dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų, iki kito posėdžio  kai bus Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos nuomonė.

    

4. SVARSTYTA dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

 

4.1. SVARSTYTA Vilniaus TLK gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento raštą, kuriuo prašoma pritarti dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo UAB “Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo” prisirašiusiems gyventojams VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento siūlymui pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui UAB “Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo” prisirašiusiems gyventojams VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre.

 

4.2. SVARSTYTA Vilniaus TLK gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento raštą, kuriuo prašoma pritarti dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo UAB“Saulėtekio klinika” prisirašiusiems gyventojams UAB Žvėryno klinikoje.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento siūlymui pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui UAB“Saulėtekio klinika” prisirašiusiems gyventojams UAB Žvėryno klinikoje.

 

4.3. SVARSTYTA Vilniaus TLK gavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos raštą, kuriuo prašoma pritarti dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo UAB “Teragyda” prisirašiusiems gyventojams UAB “Vilkmergės klinikoje”.

 

NUTARTA vienbalsiai pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas UAB “Teragyda” prisirašiusiems gyventojams teikti VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre.

 

4.4. SVARSTYTA Vilniaus TLK gavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos raštą, kuriuo prašoma pritarti dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo UAB “Laimutės šeimos gydytojo centras” prisirašiusiems gyventojams UAB “Vilkmergės klinikoje”.

 

NUTARTA vienbalsiai pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas UAB “Laimutės šeimos gydytojo centre” prisirašiusiems gyventojams teikti VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros  centre.

 

4.5. SVARSTYTA Vilniaus TLK gavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos raštą, kuriuo prašoma pritarti dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo UAB “Vilkmergės klinika” prisirašiusiems gyventojams UAB “Vilkmergės klinikoje”.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos siūlymui pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui UAB “Vilkmergės klinika” prisirašiusiems gyventojams UAB “Vilkmergės klinikoje”.

 

5.SVARSTYTA Dėl LR SAM 1999-03-15 įsakymo Nr. 117 “Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo” punkto Nr. 2.2.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-03-15 įsakymo Nr. 117 “Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo” punkto Nr. 2.2. nuostata, antrinio A lygio įstaigoje turi gimdyti ne mažiau kaip 300 gimdyvių per metus.             Vilniaus TLK turi sutartis su 3 asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kuriose teikiamos Akušerijos paslaugos ir kuriose per metus gimdo mažiau kaip 300 gimdyvių. Tai VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Lazdijų ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė.

 

NUTARTA pritarti sutarčių pratęsimui su VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligonine, VšĮ Lazdijų ligonine, VšĮ Švenčionių rajono ligonine ir UAB “Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika” dėl akušerijos paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (12 balsavo už pritarimą, 2 – susilaikė).

 

6. SVARSTYTA UAB “Švytintys dantys” prašymas lėšas už suteiktas odontologijos paslaugas UAB “Sanitas Familiae” pacientams pervesti į UAB”Švytintys dantys” sąskaitą.

 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti UAB “Švytintys dantys” prašymui dėl lėšų už suteiktas odontologines paslaugas UAB “Sanitas Familiae” pacientams pervedimo tiesiogiai į UAB “Švytintys dantys” sąskaitą.

 

7. Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo tobulinimo ir plėtros projekto pristatymas.

L.Vitkauskienė. Projekto tikslas – gyventojų sveikatos raštingumo lygio kėlimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, išsamesnės informacijos apie privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų paslaugų teikimą užtikrinimas draudžiamiesiems, paciento teisių aiškinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojų poreikius ir lūkesčius.

8. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

 

K.Speičys. Prašau Stebėtojų tarybos narius kitam posėdžiui pateikti kandidatus į Vilniaus TLK Taikinimo komisiją bei Vilniaus TLK Medicininio audito komisiją.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              R.Pikūnienė     

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                R.Jonuškienė