VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-11-17  Nr.3

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas.

 

Posėdžio sekretorius  Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė.

 

Dalyvauja Jolanta Iždonienė (Valstybinė ligonių kasa), Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Dainius Pūras (Vilniaus m. savivaldybė), Jurgis Krasnickas (Alytaus apskrities viršininko administracija), Danutė Kameneckienė (Elektrėnų savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Danelija Laimutė Sliževska (Šalčininkų r. savivaldybė), Juozas Raistenskis (Vilniaus TLK direktorius), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai), Roma Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vedėja), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Sigita Burokienė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vedėja), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja).   

 

Darbotvarkė

1. Dėl pritarimo 2007 m. sutarčių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir apmokėti sudarymo principams.

2. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

3. Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio paslaugų teikėjais.

4. Stebėtojų tarybos narių pastabos ir pasiūlymai dėl vieningos informacijos teikimo savivaldybėms galimybės.

 

Vilniaus TLK direktorius J.Raistenskis pasiūlė ketvirtąjį darbotvarkės klausimą svarstyti kitame Stebėtojų tarybos posėdyje, nes Vilniaus TLK negavo stebėtojų tarybos narių pasiūlymų. Kitam Stebėtojų tarybos posėdžiui Vilniaus TLK pristatys medžiagą apie planuojamų teikti duomenų  apimtis bei laikotarpius.

 

1. SVARSTYTA  Sutarčių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir apmokėti sudarymo principai.

Pranešėja S.Burokienė pristatė sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis sudarymo principus (toliau – principai). Vilniaus TLK sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), vaistinėmis ir optikomis, šiose sutartyse nustatytu laiku ir tvarka apmoka joms už draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

Sutarčių sudarymo principai skirti ne tik 2007 metų sutarčių sudarymui, todėl galės būti taikomi ir kitų metų sutarčių sudarymui. Vilniaus TLK parengti sutarčių sudarymo principai apima visas TLK sutarčių rūšis – sutartis su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis. Šie principai nustato sutarčių sudarymo ir PSDF lėšų apskaičiavimo  kriterijus, dokumentus, kuriuos privalo pateikti ASPĮ, vaistinės ir optikos, pageidaujančios sudaryti sutartis ir jų pateikimo terminus.

Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis sudarymo principai bus paskelbti Vilniaus TLK tinklalapyje.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis sudarymo principams.

 

2. SVARSTYTA dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

NUTARTA vienbalsiai pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlymui, kad UAB “Vilniaus sveikatos namai” prisirašiusiems gyventojams pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos nuo 2006-11-01 būtų teikiamos šioje įstaigoje, atsižvelgiant į galimą prisirašiusių gyventojų pokytį.

 

3. SVARSTYTA dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujų asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio paslaugų teikėjais.

3.1  SVARSTYTA  UAB “Alytaus Medea klinika” prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių angiochirurgo, vaikų neurologo, vaikų endokrinologo, kardiologo, klinikinio fiziologo, vidaus ligų gydytojo, neurologo, endokrinologo, echoskopuotojo, urologo, onkologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su UAB “Alytaus Medea klinika” dėl antrinio lygio ambulatorinių angiochirurgo, vaikų neurologo, vaikų endokrinologo, kardiologo, klinikinio fiziologo, vidaus ligų gydytojo, neurologo, endokrinologo, echoskopuotojo, urologo, onkologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui.

3.2  SVARSTYTA  UAB „GK Klinika“ prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių vaikų chirurgo, dermatovenerologo, onkologo, vaikų odontologo, klinikinio toksikologo paslaugų bei dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „GK Klinika“ dėl antrinio lygio ambulatorinių vaikų chirurgo, dermatovenerologo, onkologo, vaikų odontologo, klinikinio toksikologo paslaugų bei dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai įstaiga pateiks visus reikalingus dokumentus.

3.3 SVARSTYTA  UAB „Narmedos medicina“ prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo bei dermatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Narmedos medicina“ dėl antrinio lygio ambulatorinių akušerio ginekologo bei dermatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai įstaiga atitiks akušerio ginekologo paslaugoms teikti keliamus reikalavimus.

3.4 SVARSTYTA  UAB „Orthoservice Vilnius“ prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Orthoservice Vilnius“ dėl antrinio lygio ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai bus gautas atsakymas iš  Vilniaus apskrities viršininko administracijos.

3.5 SVARSTYTA  UAB „Ortopedijos projektai“ prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Ortopedijos projektai“ dėl antrinio lygio ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai įstaiga pateiks visus reikalingus dokumentus.

3.6 SVARSTYTA  UAB „Universiteto optika“ prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių oftalmologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su UAB „Universiteto optika“ dėl antrinio lygio ambulatorinių oftalmologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui.

3.7 SVARSTYTA UAB B. Braun Avitum prašymas sudaryti sutartį dėl ambulatorinių hemodializės paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB B. Braun Avitum dėl ambulatorinių hemodializės paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai įstaiga pateiks visus reikalingus dokumentus.

3.8 SVARSTYTA UAB “EUROKLINIKA” prašymas sudaryti sutartį dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros bei antrinio lygio ambulatorinių endokrinologo, gastroenterologo, dermatovenerologo,  vidaus ligų gydytojo, psichiatro, psichoterapeuto,  echoskopuotojo, chirurgo, urologo, urologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas), vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB “EUROKLINIKA” dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros bei antrinio lygio ambulatorinių endokrinologo, gastroenterologo, dermatovenerologo,  vidaus ligų gydytojo, psichiatro, psichoterapeuto,  echoskopuotojo, chirurgo, urologo, urologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas), vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai įstaiga pateiks visus reikalingus dokumentus.

3.9 SVARSTYTA UAB „Vilhelma“ prašymas sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių nefrologo bei ambulatorinių hemodializės paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Vilhelma“ prašymui sudaryti sutartį dėl antrinio lygio ambulatorinių nefrologo bei ambulatorinių hemodializės paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai įstaiga pateiks visus reikalingus dokumentus.

3.10 SVARSTYTA UAB „Rudens užuovėja“ prašymas sudaryti sutartį dėl psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Rudens užuovėja“ dėl psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarties sudarymo, kai įstaiga pateiks visus reikalingus dokumentus.

3.11 SVARSTYTA UAB „Medea diagnostika“ ir UAB “Medea klinika” prašymai sudaryti sutartį dėl magnetinio branduolinio rezonanso tyrimų bei antrinio lygio ambulatorinių otorinolaringologo, vaikų neurologo, neurologo, endokrinologo, echoskopuotojo, urologo, akušetrio ginekologo, ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų Druskininkų mieste. 

NUTARTA vienbalsiai nepritarti sutarties su UAB „Medea diagnostika“ dėl magnetinio branduolinio rezonanso tyrimų bei sutarties su UAB “Medea klinika” dėl antrinio lygio ambulatorinių otorinolaringologo, vaikų neurologo, neurologo, endokrinologo, echoskopuotojo, urologo, akušetrio ginekologo, ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui. Svarstyti dėl sutarčių sudarymo, kai įstaigos pateiks visus reikalingus dokumentus.

3.12 SVARSTYTA UAB “SK Impeks Medicinos diagnostikos centras” prašymas sudaryti sutartį dėl magnetinio branduolinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos angiografijos, magnetinio rezonanso angiografijos paslaugų bei stacionarinių Reanimacija I-2, II, Chirurgija I, Urologija IIA, Abdominalinė chirurgija IIA, Plastinė rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB, Ortopedija traumatologija IIB, IIC, Ginekologija IIA, IIB, IIC, Otorinolaringologija II, Oftalmologija II, Vaikų oftalmologija II paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su UAB “SK Impeks Medicinos diagnostikos centras”  dėl magnetinio branduolinio rezonanso paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui bei nepritarti sutarties dėl kompiuterinės tomografijos angiografijos, magnetinio rezonanso angiografijos paslaugų bei stacionarinių Reanimacija I-2, II, Chirurgija I, Urologija IIA, Abdominalinė chirurgija IIA, Plastinė rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB, Ortopedija traumatologija IIB, IIC, Ginekologija IIA, IIB, IIC, Otorinolaringologija II, Oftalmologija II, Vaikų oftalmologija II paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui.

3.13 SVARSTYTA VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės prašymas sudaryti sutartį dėl kompiuterinės tomografijos ir kompiuterinės tomografijos angiografijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su VšĮ Vilniaus miesto universitetine ligonine dėl kompiuterinės tomografijos ir kompiuterinės tomografijos angiografijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymo.

3.14 SVARSTYTA UAB „Kardiolita“ prašymas sudaryti sutartį dėl kompiuterinės tomografijos paslaugų ir stacionarinių Ortopedija traumatologija IIA, IIB, Abdominalinė chirurgija IIA, IIB, Kraujagyslių chirurgija IIA, IIB, Ginekologija IIA, IIB, IIC, Urologija IIA, IIB paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su UAB „Kardiolita“dėl kompiuterinės tomografijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui bei nepritarti sutarties dėl stacionarinių Ortopedija traumatologija IIA, IIB, Abdominalinė chirurgija IIA, IIB, Kraujagyslių chirurgija IIA, IIB, Ginekologija IIA, IIB, IIC, Urologija IIA, IIB paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų sudarymui.

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              F.Kolosauskas

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                R.Jonuškienė