VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-01-06 Nr. 1

VILNIUS  

 

 

Posėdžio pirmininkas Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas.

 

Posėdžio sekretorius Lina Vitkauskienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja.

 

Dalyvauja Ramunė Gaisrienė (Alytaus rajono savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų rajono savivaldybė), Dainius Pūras (Vilniaus miesto savivaldybė), Jūratė Martinonienė (SAM), Adelė Dimšienė (Alytaus miesto savivaldybė), Danutė Kameneckienė (Elektrėnų savivaldybė), Laimutė Sliževska (Šalčininkų rajono savivaldybė), Michal Treščinski (Vilniaus rajono savivaldybė), Tadeuš Tučkovskij (Trakų rajono savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės rajono savivaldybė), Juozas Raistenskis (Vilniaus TLK direktorius), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Onutė Navikienė (Vilniaus TLK Administravimo skyriaus vedėja), Česlova Kislovska (Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja), Violeta Tylienė (Vilniaus TLK Informatikos ir statistikos skyriaus vedėja), Pavel Lipnevič (Vilniaus TLK Informatikos ir statistikos skyriaus vyr. specialistas), Roma Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėja), Sigita Burokienė (Vilniaus TLK Ekspertizės ir audito skyriaus vedėja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Sutarčių skyriaus vedėja).

 

Darbotvarkė

1.                  Dėl prevencinių programų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, vykdymo svarbos ir rezultatų.

2.                  Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujų asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio paslaugų teikėjais po Ekspertizės ir audito skyriaus.

3.                  Naujojo Vilniaus teritorinės ligonių kasos skyriaus pristatymas. Jo funkcijos, tikslai, uždaviniai.

4.                  Diskusijos.

 

1. PRANEŠIMAS „Prevencinės programos“.

 

Pranešėja R. Kšivickienė pristatė prevencines sveikatos programas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų. Pabrėžė prevencinių programų vykdymo svarbą, didelę pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistų atsakomybę informuojant, įtikinant pacientus dalyvauti programose, įrodant šių programų efektyvumą. Problemos aktualumą patvirtina Pasaulinės sveikatos organizacijos ekspertų duomenys: efektyvi vėžio profilaktika, ankstyvoji diagnostika ir gydymas iki 2020 metų gali ketvirtadaliu sumažinti sergamumą piktybiniais navikais, mirtingumą – net 50 procentų. Taip pat pristatė prevencinių programų įvykdymo rezultatus Vilniaus TLK aptarnaujamoje zonoje.

NUTARTA priimti kreipimąsi į savivaldybių asociaciją, siekiant paspartinti prevencinių programų vykdymą.

 

2. SVARSTYTA dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujų asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio paslaugų teikėjais po Ekspertizės ir audito skyriaus patikrinimo.

 

2.1  SVARSTYTA Jurgitos Nargėlaitės Zaliauskienės individualios įmonės prašymas sudaryti sutartį dėl pulmonologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su Jurgitos Nargėlaitės Zaliauskienės individualia įmone dėl pulmonologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

2.2  SVARSTYTA UAB „UMTC“ prašymas sudaryti sutartį dėl angiochirurgo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su UAB „UMTC“ dėl angiochirurgo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

2.3 SVARSTYTA UAB „Skraidenta“ prašymas sudaryti sutartį dėl ortodonto odontologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su UAB „Skraidenta“ dėl ortodonto odontologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

2.4  SVARSTYTA Baltijos Amerikos klinikos prašymas sudaryti sutartį dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su Baltijos Amerikos klinika dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

2.5 SVARSTYTA V. Trinkūnienės IĮ prašymas sudaryti sutartį dėl ambulatorinių dermatovenerologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su V. Trinkūnienės IĮ dėl dermatovenerologo konsultacijų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

2.6  SVARSTYTA A. Vitkausko IĮ prašymas sudaryti sutartį dėl ambulatorinių otorinolaringologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su A. Vitkausko IĮ dėl ambulatorinių otorinolaringologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

2.7 SVARSTYTA VUL Santariškių klinikos prašymas sudaryti sutartį dėl onkologijos chemoterapijos stacionarinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties su VUL Santariškių klinikos dėl onkologijos chemoterapijos stacionarinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudarymui.

 

3. PRISTATYMAS „Gyventojų aptarnavimo skyrius“.

Pranešėja L. Vitkauskienė pristatė naujo skyriaus – Gyventojų aptarnavimo skyriaus - įsteigimo tikslus,  pagrindines skyriaus funkcijas.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                              F. Kolosauskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                               L. Vitkauskienė