VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2003-12-23 Nr.2

Vilnius

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Feliksas Kolosauskas (Vilniaus apskrities viršininko administracijos viršininkas).

 

Posėdžio sekretorius Jolanta Normantienė (Vilniaus TLK vyr. specialistė).

 

Dalyvauja Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Jūratė Noreikienė (Vilniaus miesto savivaldybė), Jurgis Krasnickas (Alytaus apskrities viršininko administracija), Danutė Kameneckienė (Elektrėnų savivaldybė), Bernard Avlasevič (Vilniaus r. savivaldybė), Vytautas Vaitkevičius (Švenčionių savivaldybė), Janina Galiauskienė (Ukmergės r. savivaldybė), Adelė Ilginienė (Varėnos r. savivaldybė), Laimutė Sliževska (Šalčininkų savivaldybė), Nijolė Dimšienė (Širvintų r. savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Ramunė Gaisrienė (Alytaus r. savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Gintaras Kacevičius (Vilniaus TLK direktorius), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas), Aldona Dudėnienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja), Violeta Tylienė (Vilniaus TLK Informatikos ir statistikos skyriaus vedėja), Roma Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėja), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK Sutarčių skyriaus vedėja), Ryta Jūratė Treigienė (Vilniaus TLK Informatikos ir statistikos skyriaus vedėjos pavaduotoja), Jūratė Sabalienė (Vilniaus TLK Ekspertizės ir audito skyriaus vedėja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė), Rima Pikūnienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus Alytaus poskyrio vedėja).

 

Darbotvarkė

1.Klausimas dėl Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo principų patvirtinimo.

2.Kiti klausimai.

 

 

SVARSTYTA 1.Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo principai.

 

1.1. Dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sudarymo principų.

 

NUTARTA vienbalsiai: 1. Palikti 1.4 punktą „Savivaldybės pritarimas užsiimti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu“

2. Pritarti 1.5 punktui dėl tarpusavio atsiskaitymų tarp priminio lygio gydytojo ir specialisto.

3. II.4 punkte palikti „lovų skaičius 1000 gyventojų: 1,2 lovos rajono gyventojams, ir 0,8 lovos Vilniaus ir Alytaus gyventojams.

4. II.5 punkte „rajono centrines ligonines“ pervardinti „II lygio ligoninėmis“.

 

 

1.2. Dėl 2004 metų sutarčių antrinėms ir tretinėms sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti sudarymo principų (išskyrus antro lygio ambulatorines konsultacijas).

 

NUTARTA 4.2 punktą rašyti taip:„Prioritetą suteikti paslaugoms, teikiamoms ASPĮ, turinčiose kompetentingų ir atsakingų pagal veiklos organizavimo lygmenį institucijų rekomendacijas“.

 

1.3. Dėl ambulatorinių antrinio lygio konsultacijų kiekio ir lėšų joms apmokėti apskaičiavimo metodikos.

 

NUTARTA ambulatorinių antrinio lygio konsultacijų kiekio ir lėšų joms apmokėti apskaičiavimo metodikai pritarti be pakeitimų.

 

1.4. Dėl lėšų medicininės reabilitacijos paslaugoms gauti 2004 metais apskaičiavimo metodikos.

 

NUTARTA vienbalsiai lėšų medicininės reabilitacijos paslaugoms gauti 2004 metais apskaičiavimo metodiką patvirtinti be pakeitimų. .

 

1.5 Dėl limitų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms apskaičiavimo metodikos.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti limitų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms apskaičiavimo metodikai be pakeitimų.

 

1.6 Dėl 2004 metams skirtų limitų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms paskirstymo principų.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti 2004 metams skirtų limitų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms paskirstymo principams.

 

2. Kiti klausimai.

2.1 Dėl sutarties su UAB ARS CURANDI sudarymo.

 

NUTARTA vienbalsiai pritarti siūlymui sudaryti su UAB ARS CURANDI sutartį vienam ketvirčiui.

 

2.2. Dėl sutarties su A.Lazauskienės IĮ, teikiančia antrinio lygio konsultacijas, sudarymo.

 

NUTARTA klausimo nesvarstyti, o perduoti šį klausimą SAM Akreditavimo tarnybai.

 

2.3. Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre.

 

NUTARTA vienbalsiai: 1. Pritarti, kad sutartis su VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centru yra sudaryta teisėtai.

2. Pritarti siūlymui smulkius klausimus aptarti tik su Stebėtojų tarybos pirmininku, o vėliau artimiausiame Stebėtojų tarybos posėdyje pristatyti Stebėtojų tarybos nariams.

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                    F.Kolosauskas

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                        J.Normantienė