Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
8 700 88 888
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms

Ar žinote, kad nuo 2018-01-01 išaugo minimalioji mėnesinė alga, kartu – ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydis?


Apklausų rezultatai

Mus rasite:
Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
Kaip rasti: map

Gyventojus konsultuojame telefonu
8 700 88 888 ir (8 5) 212 0000 arba atvykus į Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių
Darbo laikas:

I–IV 8.00–12.00 ir 12.45–17.00
V 8.00–12.00 ir 12.45–15.45


Gyventojų priėmimo laikas:
I 7.30–18.00
II 7.30–18.00
III 7.30–18.00
IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00


Pacienčių informavimas įgyvendinant Gimdos kaklelio vėžio prevencijos programą Atnaujinta 2012-02-03

Nuo 2004 metų Lietuvoje vykdoma Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, finansavimo programa (toliau – programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 (Žin., 2004, 104-3856).

Programos koordinavimo komitetas, analizuodamas šios programos vykdymą ir rezultatus, atkreipė dėmesį į tai, kad pagal programą teikiamomis paslaugomis pasinaudoja mažiau nei pusė (44 proc.) tikslinės amžiaus grupės (25–60 metų) moterų. Programoje numatyta, kad visos šios amžiaus grupės moterys turi būti informuojamos apie galimybę pasinaudoti pagal programą teikiamomis paslaugomis kartą per trejus metus. Viena iš nepakankamo moterų dalyvavimo įgyvendinant šią programą priežasčių gali būti informacijos trūkumas: vidutiniškai informavimo paslauga suteikiama tik šiek tiek daugiau nei pusei pirminės sveikatos priežiūros įstaigų aptarnaujamų minėtos amžiaus grupės moterų. Todėl programos koordinavimo komitetas inicijavo informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugas (toliau – informavimo paslauga) teikimo tvarkos pakeitimą.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), atsakingos už informavimo paslaugos teikimą, tikslinės amžiaus grupės moteris, prisirašiusias prie PAASPĮ, gali informuoti įteikdamos arba išsiųsdamos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 patvirtintos formos informacinį pranešimą.

Informavimo paslauga, kurios išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, turi būti teikiama vieną kartą per metus – kol moteriai bus suteikta gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga. Suteikus gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugą, kitą kartą ši paslauga turi būti teikiama po trejų metų.

PAASPĮ yra atsakinga už tinkamą suteiktos informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką paslaugos registravimą:

  • jeigu pacientei įteikiamas informacinis pranešimas, suteikta informavimo paslauga nurodoma asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a);
  • jeigu informaciniai pranešimai pacientėms siunčiami paštu ar elektroniniu paštu, sudaromas pacienčių, kurioms jie buvo išsiųsti, sąrašas. Sąraše nurodomas pacientės vardas ir pavardė, adresas ar elektroninio pašto adresas, kuriuo buvo išsiųstas informacinis pranešimas, bei jo išsiuntimo data. Sąrašas patvirtinamas PAASPĮ vadovo arba jo įgalioto asmens parašu (taip pat ir elektroniniu parašu). Informacinio pranešimo išsiuntimo data nurodoma pacientės asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a).

Informacija apie pacientei suteiktą informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugą nurodoma asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelėje (forma 025/a-LK).

Norime atkreipti dėmesį, kad pakeitus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 687 ,,Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927; 2011, Nr. 112-5277), informavimo paslaugą teikti ir pagal kompetenciją formą 025/a-LK pildyti gali ne tik šeimos gydytojas ar gydytojas akušeris ginekologas, bet ir akušeris ar slaugytojas.

Kviečiame visas PAASPĮ prisidėti prie Lietuvos moterų sergamumo ir mirtingumo nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų mažinimo, jas aktyviai informuojant apie galimybę dalyvauti įgyvendinant programą.

 

Programos koordinavimo komitetas

 


Prevencinės programos
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas