Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
8 700 88 888
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms

Ar žinote, kad pacientai gali rinktis, į kurią gydymo įstaigą ir į kurį gydytoją specialistą kreiptis konsultacijos su gydytojo išduotu siuntimu?


Apklausų rezultatai

Mus rasite:
Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
Kaip rasti: map

Gyventojus konsultuojame telefonu
8 700 88 888 ir (8 5) 212 0000 arba atvykus į Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių
Darbo laikas:

I–IV 8.00–12.00 ir 12.45–17.00
V 8.00–12.00 ir 12.45–15.45


Gyventojų priėmimo laikas:
I 7.30–18.00
II 7.30–18.00
III 7.30–18.00
IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00


Patikslinta siuntimų gydyti, tirti bei procedūroms gauti tvarka
Pacientams kildavo įvairių klausimų dėl siuntimų gydytis bei tirti sveikatą, specialistų konsultacijoms. Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 patvirtino siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašą. Ši tvarka taikoma teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas visose Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Siuntimas – tai gydytojo kreipimasis į kitą gydytoją, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, o brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, – tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nurodyti gydytojai turi dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Siunčiant pacientą užpildoma Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a ar laisvo pavyzdžio forma, kurioje turi būti nurodyta: ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas; ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs; siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas; paciento duomenys – vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10; ligos anamnezė, eiga; atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos; taikytas gydymas ir jo efektyvumas; siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas. Siuntimą pasirašo siunčiantis gydytojas, pažymi jį asmeniniu spaudu ir ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje įrašo siuntimo davimo faktą. Siunčiant pacientą pas toje pačioje ASPĮ dirbantį gydytoją specialistą ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje turi būti nurodomas tik siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas. Siuntimą išduodantis gydytojas nurodo siuntimo galiojimo laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Galiojimo laikas skaičiuojamas, iki pacientas yra užregistruojamas gydytojo specialisto priėmimui arba įregistruojamas į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Anksčiau pacientus piktindavo atvejai, kai gydytojai siuntime nurodydavo konkrečią gydymo įstaigą. Dabar išduodant siuntimą pacientui suteikiama informacija, kuriose ASPĮ (nurodyti bent 3) dirba tos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas. ASPĮ, įdiegusios informacinę sistemą, gali pacientą užregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai.

Prevencinės programos
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas